På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

29 Jan 2013

Cytovac har rejst 10,5 millioner fra private investorer

CytoVac A/S forsker i og udvikler lægemidler baseret på patienternes egne celler der styrker kræftpatienters immunforsvar. Ved udgangen af 2012 rejst selskabet 10,5 mio. kr. i yderligere aktiekapital. Både eksisterende og nye private investorer lagde penge i selskabet, der nu har en investorbase på mere end 80 private investorer.

Pengene skal primært bruges på at bringe selskabets hjernekræftbehandling ALECSAT videre i klinisk fase II. Projektet gennemføres i samarbejde med i Neurokirurgisk afd. på Rigshospitalet. I et næsten færdiggjort fase I forsøg har 14 patienter, der har hjernekræft (Glioblastoma) i sent stadie fået CytoVacs behandling. Disse patienter, som tidligere er behandlet med operation, stråleterapi og kemoterapi, har nu ikke har andre behandlingsmuligheder. Foreløbig ser forsøget med at give disse meget syge patienter CytoVacs celleterapi meget lovende ud: Patienterne har ingen bivirkninger og flere af dem ser ud til at have opnået betydelig livsforlængelse, nogle af patienterne er i live mere end et år efter ALECSAT behandlingerne er startet. Fase I forsøget afsluttes midt i marts, hvor den sidste patient er færdig med behandlingen.

CytoVac afsluttede i september 2012 det andet af to fase 1-studier, hvor ALECSAT behandlingen blev testet i kliniske studier til behandling af prostatakræft. Her viste ALESAT behandlingen også gode resultater; der var heller ikke her bivirkninger og også var der indikationer for effekt af behandlingen i form af stabiliserede og faldende PSA værdier og i form af at knoglemetastaser blev reduceret eller i nogle få tilfælde helt forsvandt efter 3 ALECSAT behandlinger. CytoVac har ingen planer pt. om at teste behandlingen yderligere over for prostatakræft. Der skal først findes enten den rigtige samarbejdspartner eller yderligere finansiering.

CytoVac skal have etableret en aftale med en af de større institutionelle investorer eller et samarbejde med en partner, der er interesseret i at samarbejde om udviklingen af immunterapi, før selskabet kan fortsætte den kliniske udvikling i forhold til prostatakræft. Et klinisk fase II prostatakræft studie vil både være for stort og for dyrt for CytoVac at gennemføre på egen hånd på nuværende tidspunkt.

CytoVacs tredje kliniske udviklingsprogram ligger indenfor bugspytkirtelkræft. Her er selskabet ved at starte et mindre klinisk fase I studie i samarbejde med læger fra Bispebjerg Hospital. ALECSAT er her ved at blive testet i kliniske forsøg over for 3 forskelige kræftformer.

I øjeblikket bruger CytoVac mange resurser at planlægge og gennemføre de kliniske undersøgelser, og på at lede efter en passende samarbejdspartner. Selskabet har allerede tæt kontakt til flere mulige partnere. Selskabets strategi er at finde en partner til udvikling af behandling med ALECSAT til både prostata- og hjernekræft. Det er planen, at CytoVac inden for næste 12 måneder enten skal indgå en partnerskabsaftale eller rejse yderligere kapital

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.