På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

05 Dec 2013

Cytovac starter fase I forsøg i bugspytkirtelkræft

CytoVac indleder i samarbejde med Bispebjerg Hospital klinisk fase I-studie med ALECSAT mod kræft i bugspytkirtlen. Første dosis medicin bliver givet medio december.

Det er første gang ALECSAT bliver afprøvet i denne sygdom. Studiet vil omfatte 15 patienter, som alle har fået standard første-linje behandling, men endnu ikke har fået anden-linje behandling. Hver patient får ALESCAT 3 gange over 24 uger. Studiet skal især vise, at ALECSAT er sikkert, veltolereret og uden bivirkninger. Sekundært ses der også på patienternes livskvalitet, tumorens størrelse, tegn på forlænget overlevelse og andre parametre.

Studiet ventes afsluttet i november 2014, og et fase II-studie kan i givet fald indledes i 1. halvår 2015.

Derudover starter CytoVac nu et fase II-studie med ALECSAT til behandling af hjernekræft.

Et allerede gennemført kliniske fase I studie (i samarbejde med Rigshospitalet) har vist, at behandlingen er sikker, veltolereret, uden bivirkninger og med gode indikationer for en klinisk gavnlig effekt hos flere af patienterne. I forsøget blev behandlingsmetoden afprøvet på et mindre antal hjernekræft patienter, der ikke havde andre behandlingsmuligheder tilbage, og der blev set lovende indikationer på, at ALECSAT har en gavnlig effekt på denne kræftform. Fase II forsøget, der omfatter 108 GBM hjernekræft patienter, skal gennemføres på onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Universitetshospitalerne i Odense, Aalborg og Århus forventes også at indgå i samarbejdet, så alle patienter i Danmark med denne sygdom vil kunne få tilbudt at indgå i studiet.

Forsøget vil sammenligne effekten af ALECSAT med den gængse behandling, og det vil blive undersøgt om ALACSAT kan stoppe sygdomsudviklingen, om tumorerne bliver mindre og om overlevelsen forlænges ved den nye behandlingsform.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.