På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

23 Mar 2010

DANSK BIOTEK Generalforsamling 2010

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DANSK BIOTEK.
Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 14.00.
Lundbeck Auditoriet, Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab for 2009
Årsregnskabet 2009 medsendes.

4. Fastsættelse af kontingent for 2010
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2010 fastsættes uændret i forhold til 2009.

Kontingentet er 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte, 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte, 20.000 kr. for virksomheder med mere end 200 ansatte og 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse.

Endvidere indstiller bestyrelsen, at kontingentet for virksomheder med mere end 1.000 ansatte fastsættes til 30.000 kr.

5. Valg af formand
På valg er Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S
Bestyrelsen indstiller Søren Carlsen genvalgt som formand.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Søren Møller, VP Research&Development, Exiqon, Peter Wulff, CEO, Sentinext og Bjarne Adamsen, VP, Business Development, Danisco.
Søren Møller og Peter Wulff er villig til genvalg. Bjarne Adamsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller Søren Møller, CSO, Exiqon, Peter Wulff, CEO Sentinext og Christian Scheuer, VP, Business Development, LEO-Pharma valgt til bestyrelsen for en periode af 2 år.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller, at Grant Thornton genvælges som revisor.

8. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

9. Præsentation af nye medlemmer
DANSK BIOTEK har i perioden 2009-2010 fået 30 nye medlemmer, der kort præsenteres på generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Søren Carlsen / Ruth Klyver
Formand Sekretær

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.