På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

11 Mar 2013

DANSK BIOTEK holder generalforsamling d. 7. maj 2013

DANSK BIOTEK holder generalforsamling d. 7. maj 2013.

Eventuelle forslag til dagsordenspunkter skal være sekretariatet i hænde senest 30. dage før, dvs. d. 7. april 2013.

Dagsordensforslag sendes således til office@danskbiotek.dk senest d. 7. april.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.