På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 Apr 2014

DANSK BIOTEK inviterer til Generalforsamling d. 6. maj kl. 14

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2013
4. Fastsættelse af kontingent for 2014 – Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret
Kontingentet er
• 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte,
• 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte,
• 20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte,
• 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte,
• 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Formand Martin Bonde er på valg
– Bestyrelsesmedlemmer Søren Møller og Alejandra Mørck er på valg
– Alle genopstiller
6. Valg af revisor
– Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Præsentation af nye medlemmer
Medlemmer, der er meldt ind i DANSK BIOTEK i perioden 2013-2014, præsenteres kort på generalforsamlingen.
9. Eventuelt

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.