På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

19 Mar 2013

DANSK BIOTEKS høringssvar: samarbejde mellem sundhedspersonale og industri

DANSK BIOTEK skriver i sit høringssvar til rapportudkastet FORSLAG TIL REGULERING AF SUNDHEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED
LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHEDER, at udtalelser i medierne fra Sundhedsministeren om, at hun ønsker nultolerance, hvad angår sundhedspersonales ejerskab af virksomheder, har skærpet bekymringen for, hvad sådanne forslag kan betyde for dansk innovation og regeringens stort anlagte innovationsstrategi.

Vedtages forslag af den karakter vil det være ødelæggende for nye initiativer i forhold til lægemiddeludvikling i det danske samfund. Hvis ikke læger, der forsøger at bringe nye ideer ud i kommercielle virksomheder, har ret til at eje aktier i egne virksomheder, er det svært at forestille sig, hvor incitamentet til at etablere innovative lægemiddelvirksomheder skulle komme fra!

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.