På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

12 Jun 2013

DANSK BIOTEKs nyhedsbrev er udkommet

“Vi glæder os over, at folketinget i begyndelsen af juni måned vedtog at udvide skattekredit ordningen, så loftet nu er hævet fra 5 millioner kr. til 25 millioner kr. – et betydeligt skridt i den rigtige retning! Men ingen træer vokser som bekendt ind i himlen: Loftet hæves først til 25 millioner kr. fra kalenderåret 2015, hvilket vil sige, at de nye forøgede skattekreditter først kommer til udbetaling i november 2016 – det kan man da kalde langtidsplanlægning, på den ufede måde! Desuden har vi i DANSK BIOTEK stadig vanskeligt ved at se begrundelsen for at der overhovedet skal være et loft, vi taler altså om forskningsudgifter, som en virksomhed allerede har investeret af egen lomme. DANSK BIOTEK vil derfor forsætte med at skubbe til loftet for at få det helt væk til glæde for de større, forskningstunge biotekvirksomheder, som investerer massivt i udvikling og innovation,” skriver DANSK BIOTEKS formand Martin Bonde i juniudgaven af DANSK BIOTEKS nyhedsbrev.

30 Nov 2012

DANSK BIOTEKs nyhedsbrev er udkommet

Martin Bonde skriver i DANSK BIOTEKS nyhedsbrev:
“I forbindelse med Finansloven undrer det os såre, at endte det med, at Højteknologifonden blev beskåret med 200 millioner kr. i forhold til sidste år. Højteknologifonden, der i snart mange år har medieret offentligt/privat samarbejde vedrørende innovative projekter, er netop en af de måder hvorpå, vi som nation kan styrke de kompetencer, der er tvingende nødvendige i en globaliseret verden: nemlig evnen til at samarbejde og evnen til at kommercialisere ny forskning og ad den vej tilføre værdi. Vi bliver derfor bekymrede for, at en underfinansieret Højteknologifond kan føre til, at Danmark taber flyvehøjde, når det gælder udvikling, eksport og arbejdspladser og på den måde ender med at blive en vingeskudt størrelse i global sammenhæng.”

Læs hele nyhedsbrevet via linket.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.