På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

18 Sep 2012

DANSK BIOTEKS nyhedsbrev, september, er publiceret

DANSK BIOTEKS formand Martin Bonde skriver bl.a.i ‘Formanden har ordet’:

Der er alt mulig grund til, at Regeringen investerer massivt i bioteknologsik forskning og innovation. Konkret støtte, som innovationsmidlerne og højteknologifondens midler, suppleret med likviditetsskabende skattelempelser (de såkaldte ”skattekreditter”), er medvirkende til, at de innovative virksomheder måske kan overleve lige indtil de bliver attraktive for de private investorer. Men fortsat solid investering i forskning og innovation er en absolut nødvendighed, når danske virksomheder skal udvikle sig og skabe vækst og velstand til landet.

Finanslovsforslaget er i den sammenhæng desværre en tynd kop te!

DANSK BIOTEK beundrer de små innovative virksomheder, som trods de mange sten der er på vejen, alligevel magter at holde ved og forfølge deres ideer. Og vi er taknemlige for de store industrilokomotiver og deres bidrag til vækst og velstand i Danmark. Vi håber Regeringen ser biotek-industrien på samme måde. Og hvis ikke det hænger sådan sammen, så hjælper DANSK BIOTEK meget gerne Regeringen med en virkelighedskorrektion. For Danmark har brug for en modig regering, der tør investere solidt i fremtiden – DANSK BIOTEK hjælper gerne til med at finde modet!

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.