På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

15 Aug 2016

Danske venturekapitalister har dominans på markedet

MedWatch rapporterer idag:…

Der er for få aktive venturefonde på det danske marked, og det er en klar ulempe for de mindre life science-virksomheder, som er på jagt efter frisk kapital.

Sådan lyder vurderingen fra Jarne Elleholm, managing partner i Copenhagen Life Science Advisors, som hjælper danske life science-virksomheder med at sikre finansiering. Han var desuden som bestyrelsesformand i selskabet Scandinavian Micro Biodevices (SMB) for nyligt med til at sælge firmaet for lidt mere end en halv mia. kr. til amerikanske Zoetis.

Sund konkurrence nødvendig
Med henblik på at styrke konkurrencen på venturemarkedet er Jarne Elleholm derfor svært begejstret for den tidligere Zealand Pharma-topchef David Solomons initiativ i forhold til at starte en ny life science-fond i Skandinavien.

Vraget biotekdirektør vil oprette milliardfond

”Hvis du kigger på, hvad Sunstone og Novo Seeds laver i Danmark, så er det et relativt begrænset antal investeringer. Lundbeck, som vi havde håbet på, ville have været en aktiv spiller på det danske marked, har jo overhovedet ikke vist sig at være aktiv herhjemme. Jeg mener, at vi bør have lidt mere sund konkurrence ind på venturemarkedet og støtter helhjertet David Solomons forsøg på at rejse en ny life science-fond. Det er et godt initiativ,” siger Jarne Elleholm til MedWatch og fortsætter:

”Jeg havde med David Solomon at gøre, da jeg var bestyrelsesformand i Action Pharma, og vi solgte aktivet AP214 til Abbott. Zealand Pharma, som han var direktør for dengang, ejede som bekendt 10 pct. af det aktiv. Han er en af de gode aktører på markedet, og jeg ønsker ham al mulig held med at få fonden op at stå, fordi jeg er sikker på, at der er et behov, og jeg er også sikker på, at det vil være godt for de investorer, som kommer ind i fonden.”

Magten på den anden side af bordet
Jarne Elleholm trækker på sin erfaring med at hjælpe en lang række virksomheder med at få og prøve at få finansiering, og der sker ifølge ham meget ofte det, at de aktører, som er på det danske venturemarked, taler sammen og finder en mening om den givne virksomhed.

“Samtidig er det meget svært for en lille dansk life science-virksomhed at hente finansiering uden for landets grænser, hvis ikke der er en eller anden form for anbefaling fra de danske venturefonde. Når jeg ser på markedet, så er der stadigvæk et behov for finansiering. Det kan godt være, at nogle af dem, der sidder på den anden side af bordet, ikke synes, at der er behov for flere aktører, men det vil være en fordel for det danske marked, at der var flere, som dækkede mere bredt og i højere grad også dækkede medicovirksomheder,” siger han og tilføjer:

”Da jeg var i Inventure Capital, hjalp vi vores egne virksomheder med at få finansiering, og det er kun lykkedes mig én enkelt gang at spille én aktør ud mod en anden, altså hvor vi flere forskellige term sheets samtidig. Det er den ideelle situation, når man står på den side af forhandlingsbordet. Men det er da klart, at det er dejligt som venturekapitalist at kunne dominere markedet, hvilket er, hvad de er i stand til nu her.”

Flere succeshistorier
Jarne Elleholm har selv forsøgt det, som David Solomon forsøger sig på nu med den potentielt 2,2 mia. kr. store fond Sund Capital. Han var med til at starte Inventure Capital op lige op til finanskrisen, og her var man i gang med at rejse en venturefond på det værst tænkelige tidspunkt.

“Det lykkedes så ikke, fordi risikovilligheden forsvandt lige pludseligt som dug for solen. Men vi investerede faktisk i SMB på det tidspunkt, og godt nok har det taget otte år at få det udviklet og lavet en exit, men det er et stærkt eksempel på, at venture kan fungere. Havde vi fået en fond op at stå dengang, så havde vi sandsynligvis haft langt flere af den slags succeshistorier,” siger han og fortsætter:

”Den læring, man havde fra de fonde, som man startede i begyndelsen af årtusindet, blev implementeret senere, og det er blandt andet det, som Sunstone bygger på. Og jeg tror på, at vi vil komme til at se masser af succeshistorier fra Sunstone. Vi kan samtidig se, at Novo klarer sig særdeles godt, og vi får forhåbentlig også gode resultater at se fra Lundbeck på et tidspunkt. Venturemodellen virker nu, og derfor bør der også være en større risikovillighed fra eksempelvis pensionskasserne.”

Større risikovillighed
Netop pensionskasserne har været meget tilbageholdende med at investere i venturebranchen og life science-branchen, men David Solomons fond bør kunne opnå lydhørhed hos de tunge drenge ifølge Jarne Elleholm.

Søren Carlsen: Ny biotekbølge kan åbne for skandinavisk børs

“Vi har Novo Nordisk, det er en Picasso. Vi har Genmab, det er en Monet”

”Vi har stadigvæk lave renter, og vi kan ikke alle sammen investere i infrastruktur. Sundhed som helhed vil der i lighed med infrastruktur altid være behov for. Jeg håber, at der er en anerkendelse hos de store pensionskasser af, at der med denne sektor ikke er tale om en con amore-investering, men en god investering, fordi vi er begyndt at finde modellen til at tjene penge,” siger han og fortsætter:

”Det er helt rigtigt, at der mangler en større risikovillighed. Vi ser nu, at når man prøver at investere, så prøver man på at afdække sine risici fuldt ud, og det kan man alligevel ikke. Der skal være en større risikovillighed herhjemme. Det vigtige er så, hvordan man porteføljemæssigt håndterer den risiko, og hvordan man tidligere og hurtigere kan dræbe de investeringer, som ikke er bæredygtige.”

Den nødvendige ekspertise
Endelig er Jarne Elleholm heller ikke nationalpatriot. Der er brug for et bredere fokus end blot det danske, hvis man som venturefond skal kunne være succesfuld. Men der er brug for flere aktører herhjemme, slår han fast.

”Jeg er ikke nødvendigvis fortaler for, at man alene skal fokusere på Danmark. Det er vigtigt, at man har et større perspektiv med henblik på blandt andet at kunne benchmarke bredere. Jeg mener dog helt klart, at der er et stort behov i Danmark – og et stort behov for at få hjulpet de her virksomheder det skridt videre,” siger han og tilføjer:

”Det kan man nu, fordi man har de nødvendige mennesker med den nødvendige ekspertise til at hjælpe dem videre – om det så gælder kommercialiseringen af et medicoprodukt eller at produktudvikle et lægemiddel. Jeg taler med rigtig mange virksomheder, som leder efter penge, og som ikke kan komme igennem de nuværende fonde af den ene eller den anden grund.”

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.