På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

16 Oct 2013

Er du en EUROSTAR? (Århus)

Hvem vil ikke gerne være en Eurostar? Mød op den 22. oktober og lad chefkonsulent Lisbeth Elming fra Styrelsen for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse fortælle hvordan. InnovationsAgenterne inviterer interesserede små og mellemstore virksomheder til Eurostars-workshop med fokus på næste ansøgningsrunde i februar 2014.

Eurostars er et internationalt program, der giver finansiel støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Det er rettet mod forskningstunge små og mellemstore virksomheder, der anvender mindst 10 % af deres omsætning eller af deres fuldtidsansatte på FoU-aktiviteter. Forskningsinstitutioner og store virksomheder kan også deltage. Projekterne kan maximalt varer 3 år og senest to år efter Eurostarsprojektet er afsluttet skal produktet være på markedet.

33 europæiske lande deltager i programmet, herunder også associerede lande som Israel, Tyrkiet, Norge og Island. Det adskiller sig fra mange andre programmer ved, at
det er et koordineret samarbejdsprogram med:

Fælles retningslinjer for alle medlemslande
Ét internationalt ekspertpanel, der evaluerer ansøgningerne
Tilskud, der samfinansieres af nationale forsknings- og innovationsmidler fra medlemsstaterne og EU-Kommissionen

Eurostars har næste ansøgningsfrist i februar 2014. Derfor arrangerer vi workshops for projektansøgere den 22. oktober hos Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus. Du kan også deltage den 5. november hos DELTA i Hørsholm. Læs mere her.

PROGRAM
Kl. 10.00-12.00: V/ Lisbeth Elming
Introduktion
Hvad karakteriserer et godt Eurostars forsknings- og udviklingsprojekt? – Herunder test af projektidéer fra fremmødte
Hvad karakteriserer et godt partnerskab? – Herunder hvilke typer af partnere og fra hvilke lande
Hvad skal man lægge vægt på, når man skriver ansøgningen?

Kl.12.00: Frokost
Kl. 13.00-15.00: Networking og individuel vejledning

TILMELDING
Send en mail til Tom C. Thomsen: tct@teknologisk.dk senest d en 15. oktober.

http://www.innovationstjek.dk/arrangementer/arrangementer/er-du-en-eurostar.aspx

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.