På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

11 Dec 2011

Et klart selvmål fra regeringen

Skattetiltag over for virksomheder er et klart selvmål

Søren Carsen
Formand for DANSK BIOTEK

Regeringen hævder, at den har forstået, at vækstvirksomheder er vigtige for Danmarks fremtid. Regeringen siger også, at den ønsker at skabe arbejdspladser. Men ét er åbenbart, hvad Regeringen siger, og et andet er, hvad den gør i forhold til virksomhederne! Formålet med nogle af Regeringens skattetiltag synes at være klart det modsatte af at skabe vækst og arbejdspladser.
Biotekvirksomheder, som investerer i opbygning af viden og udvikling af produkter, har to primære finansieringskilder. Den ene er at få risikovillig kapital fra investorer, og den anden er at indgå partnerskaber med større – og i mange tilfælde internationale virksomheder. De små danske virksomheder, som indgår partnerskaber, kan bl.a. via royaltybetalinger få finansieret deres produktudvikling.
Siden 2008 har det på grund af de finansielle kriser været uhyre vanskeligt for små videnvirsomheder at få risikovillig kapital. Partnerskaber der bl.a. indebærer royaltybetalinger er derfor i stigende grad blevet den essentielle overlevelsesmulighed. Ved at indføre en hårdere beskatning af royaltyindtægter har man således fundet et middel til effektivt at spænde ben for de lovende innovative vækstvirksomheder. Og det er præcis hvad Ole Sohn og Regeringen er i færd med at gøre!
Ole Sohn og Regeringen har ydermere fået den skadelige ide at begrænse udnyttelsen af det skatte-mæssige underskud. Igen jackpot for en Regering, hvis formål er at skade de små virksomheders overlevelsesevne. I DANSK BIOTEK tog vi for nogle år siden initiativ til at skabe forståelse for den modsatte indsats: Lad de små videntunge virksomheder kunne forhåndsafskrive deres forskningsunderskud i form af en slags lån som modregnes i fremtidigt skattefradrag. Tilsvarende ordning findes i mange vestlige lande som f.eks. UK og USA, hvor man i høj grad har forstået, at viden- virksomhederne skal støttes i de første år, så de kan vokse sig store og blive finansielt robuste.
Regeringens skadelige skattetiltag kommer til at medføre tab af arbejdspladser. Disse forslag vil betyde, at Danmark yderligere vil tabe terræn i forhold til konkurrerende lande, hvor man har et fornuftigt, vækstfremmende fokus: nemlig at forbedre rammebetingelserne for vækstvirksomhederne, så man kan fastholde og udvikle fremtidens virksomheder så de kan klare sig i den stærkt stigende internationale konkurrence.
Kære røde regering: Danmark har ikke råd til denne slags selvmål – det er en klar ommer.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2011 Danskbiotek. All rights reserved.