På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

08 Apr 2013

FDA giver Bavarian tilladelse til interimanalyse

Bavarian Nordic A/S planlægger at gennemføre en interim analyse af det igangværende PROSPECT fase 3 forsøg med PROSTVAC®, der udvikles til behandling af patienter med metastatisk prostatacancer.

Den opdaterede plan for statistisk analyse af forsøget er for nylig blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA).

Den indeholder foruddefinerede delanalyser af det præsterede behandlingsforløb, og vil blive foretaget med henblik på at evaluere, hvorvidt forsøget skal fortsætte som planlagt, eller standses tidligere, som følge af påvist effekt.

Hvis dette er tilfældet, vil en registreringsansøgning til de amerikanske myndigheder kunne indsendes tidligere, hvilket vil kunne afkorte udviklingstiden.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.