På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

19 Feb 2013

Flere nye biotek spin-outs bør være del af innovationstrategien

DANSK BIOTEKs indspil til Regeringens innovationskatalog INNO+ er, at der bør ske en ambitiøs langsigtet satsning på spin-out af flere nye biotekvirksomheder.

Offentligt/private partnerskaber inden for bioteknologisk innovation bør fremmes med henblik på at skabe det rette økosystem, der sikrer udvikling af og vedligeholdelse af den bioteknologiske underskov med det formål at opnå kommercialisering af bioteknologiske opfindelser. Kun derved kan Danmark vedligeholde og udvikle sin aktuelle styrkeposition inden for Life Science og industriel biotek.

Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde skriver i følgebrevet til INNO+ forslaget:

“DANSK BIOTEK er den danske biotekindustris interesseorganisation, med mere en 100 medlemmer, og etableret for mere end 25 år siden af de få daværende bioteknologiske virksomheder i Danmark: lægemiddelvirksomheder og virksomheder med industriel bioteknologisk produktion. Disse virksomheder tegner sig i dag for en væsentlig del af Danmarks eksport og er helt uundværlige for det danske samfund.

Efterhånden som produktion ved hjælp af bioteknologi har udviklet sig, og siden det humane genom blev kortlagt, har den bioteknologiske industri udviklet sig over hele verden. Danmark har fulgt godt med, ikke mindst på grund af den fantastiske platform, skabt af vores førende lægemiddelvirksomheder og enzymproducenter.

Bioteknologi er fremtidens teknologi, det har flere lande allerede erkendt, og i flere europæiske lande, herunder England, har man truffet foranstaltninger, der skal beskytte og fremme udviklingen af bioteknologi. Man har bl.a. gjort det mere attraktivt at investere i England, der er givet brugbare skattekreditter og mere kapital til små virksomheder, så der ikke opstår kapitalhuller – den såkaldte ’valley of death’. Og der er etableret – specielt for nye Life Science virksomheder- en katalyseringsfond på 180 millioner pund rettet mod nye ideer. Målet er at få de bedste ideer gennem proof-of-concept stadiet, med henblik på senere kommercialisering.

Danmark har potentialet til fortsat succes inden for bioteknologi, hvis vi beslutter os for at satse ambitiøst på industrien, hvis vi gør os klart, at vi skal være førende, kompetitive og sultne efter at skabe forretning på det bioteknologiske område. Vi skal ikke blot glæde os over vores store succesfulde virksomheder, men også glæde os over, at vi kan skabe flere virksomheder og være stolte over nye gennembrud. En bioteknologisk industri i fortsat udvikling i Danmark er godt for industrien, for dansk økonomi, for danskerne og for resten af verden.

Det er det DANSK BIOTEK arbejder for, og det er baggrunden for vores bilagte indspil til INNO+”

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.