På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

26 Jun 2014

Gå hjem-møde om at inddrage patienter

Patienter såvel som pårørende inddrages i dag mere og mere i behandlingen af sygdomme, som for mange kan være kronisk og derved kræver livslang behandling.
Det er vist, at patientinddragelse giver bedre behandlingsforløb og større tilfredshed og livskvalitet. Undersøgelser viser, at patienter også interesserer sig for aktivt at deltage i de mange processer, der er involveret i udviklingen af nye og bedre behandlinger – lige fra at deltage i kliniske forsøg, rådgive om den kliniske protokol og til udformningen af informeret samtykke herunder om etikken er i orden. Derudover er der initiativer i gang for at inddrage patienter mere aktivt i selve udviklingsprocessen af ny medicin og behandling lige fra den tidlige forskning til markedsføringen af medicinen og behandlingens indførelse i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtig, at patienterne har de fornødne kompetencer til at kunne bidrage aktivt til disse processer.
Mødet vil belyse, hvordan man som patient kan udvikle sine kompetencer og give eksempler på, hvor man aktivt kan bidrage til udvikling af nye og bedre behandlinger.

Se program mv. på dette link:
http://www.biopeople.dk/index.php?id=827

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.