På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

21 Mar 2018

Generalforsamling i DANSK BIOTEK den 9. maj 2018

Den 9. maj 2018 kl. 13.30 hos NOVO, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Dagsorden c.f. vedtægterne:

a.  Valg af dirigent

b.  Formandens beretning

c.  Godkendelse af regnskab for 2017

d.  Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet er uændret

  • 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte,
  • 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte,
  • 20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte,
  • 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte,
  • 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse

e.  Valg af formand

  • Martin Bonde træder af som bestyrelsesformand. Bestyrelsen peger på Hans Schambye (CEO, Galecto Biotech) som ny formand

f.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Bestyrelsesmedlemmer Alejandra Mørk, Henrik Dalbøge og Søren Møller er på valg og genopstiller
  • Bestyrelsen ønsker at udvide med endnu et medlem. Bestyrelsen peger på Henrik Blou (CEO, Gubra), som er uddannet kemiingeniør og har ledelseserfaring fra flere biotech og CRO virksomheder

g.  Valg af revisor

  • Bestyrelsen indstiller, at EY genvælges som revisor

h.  Behandling af indkomne forslag

i.   Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen i DANSK BIOTEK

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2018 Danskbiotek. All rights reserved.