På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 Dec 2013

Genmab udvider samarbejde om DuoBody-platformen ned Janssen

Genmab har udvidet samarbejdet med Janssen Biotech om at skabe og udvikle bispecifikke antistoffer ved brug af DuoBody-teknologiplatformen. I den oprindelige aftale var Janssen berettiget til at arbejde på op til ti DuoBody-programmer. De ændrede vilkår berettiger Janssen til at arbejde på op til yderligere ti programmer.

Genmab vil indledningsvis modtage et engangsbeløb på USD 2 mio. (ca. DKK 11 mio.) fra Janssen. For hvert af de ti yderligere programmer, som Janssen igangsætter, udvikler og kommercialiserer, vil Genmab potentielt være berettiget til milestone- og licensbetalinger fra op til ca. USD 174 mio. (DKK 956 mio.) til USD 219 mio. (DKK 1,2 mia.) afhængig af tidspunktet, hvorpå det enkelte program igangsættes. I det mest favorable scenarie, hvor alle de ti yderligere programmer igangsættes, udvikles og kommercialiseres med succes, vil Genmab modtage gennemsnitlige milestone- og licensbetalinger på ca. USD 191 mio. (DKK 1,0 mia.) for hvert af de ti programmer. Endvidere vil Genmab være berettiget til royalties af salg af ethvert kommercialiseret produkt.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.