På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

05 Mar 2013

Glædeligt med forslag til forhøjet udbetaling af skattekredit

“Her i starten af 2013, er der sket flere ting fra politisk hold, som skaber grobund for en vis optimisme i forhold til DANSK BIOTEKS mærkesager”, siger Martin Bonde i DANSK BIOTEKS marts nyhedsbrev.

Regeringens nye vækstpakke omfatter fx forslag om forhøjelse af den øvre grænse for udbetaling af de såkaldt skattekreditter, en sag som DANSK BIOTEK har kæmpet for i snart flere år! Fra og med 2014 forhøjes udbetaling af skattekreditter til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr. – mod i dag 5 millioner kr. Med en selskabsskattesats på 22%, der også glædeligvis foreslås, vil der kunne udbetales en skattekredit og dermed likviditetsforbedring til det enkelte selskab på 5,5 millioner kr. Eftersom DANSK BIOTEK i flere sammenhænge har anført, at den øvre grænse efter de gældende regler er alt for lav, er det glædeligt at se, at der trods alt er lydhørhed på Christinsborg for, at skattekreditter på et relevant niveau kan være et godt værktøj til at øge biotekvirksomheders likviditet.

Hent nyhedsbrevet under ‘download’ i venstre hjørne

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.