På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 Aug 2014

GSK og Genmab: Positivt interimresultat fra fase III studiet med ofatumumab

GlaxoSmithKline og Genmab meddeler at en interimanalyse af fase III studiet, PROLONG (OMB 112517), foretaget af den uafhængige dataovervågningskomité (IDMC), nåede det forud definerede signifikansniveau for effekt (p≤0,001).

Interimanalysen viste, at behandling med ofatumumab (Arzerra™) nåede det primære endpoint, som er forbedring af progressionsfri overlevelse. Studiet evaluerede ofatumumab som vedligeholdelsesbehandling over for ingen yderligere behandling (observation) hos patienter med recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som responderede på behandling ved tilbagefald.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.