På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

30 May 2013

Højteknologifonden støtter kræftprojekt med 22 mio. kr

Pressemeddelelse fra Højteknologifonden

Det er forskelligt fra patient til patient, hvordan de tager imod samme type kræftbehandling, fordi den genetiske baggrund i kræftcellerne varierer. En række offentlige og private parter går nu sammen om at udvikle en platform til genetisk analyse, der kan hjælpe lægerne med at finde den bedst egnede behandling til den enkelte patient. Højteknologifonden har bevilliget 22 millioner kroner til projektet.

En række teknologiske gennembrud har gjort, at den genetiske information i kræftvæv kan fastslås i mindste detalje. Det har samtidig gjort det muligt at udvikle medicin, der er rettet mod bestemte typer af kræftvæv.

Alligevel har lægerne i praksis ingen mulighed for at ordinere den optimale medicin til den enkelte patient, for der er ingen værktøjer, der hurtigt kan oplyse dem om, hvilke genetiske mutationer der ses i den enkelte patients kræftvæv. Derudover kan der også ske forandringer i vævet undervejs i behandlingsforløbet. Den medicin, der var effektiv i starten, kan blive mindre virksom senere.

Skal lægen tilrettelægge den bedste behandling, kræver det viden om, præcis hvilken personlig kræftsignatur patienten har, og hvordan den udvikler sig undervejs.

Exiqon A/S, Vejle Sygehus, Intomics A/S og Center for Biologisk Sekvensanalyse på DTU vil kombinere deres store ekspertise inden for genetiske markører, kræft og bioinfomatik til at udvikle en platform, som hurtigt og systematisk kan analysere prøver fra kræftvæv og ud fra resultaterne beregne hvilken medicin, der vil give den mest effektive behandling for den enkelte patient.

“Ved at kigge på personlige genversioner og på patientens sygdomsforløb, skal vi finde genetiske markører, som kan bruges til at klassificere den enkelte patient. Projektet vil gavne patienten såvel som samfundet ved blandt andet at eliminere virkningsløs behandling, der er forbundet med store omkostninger og ofte mange bivirkninger,” udtaler professor Søren Brunak fra DTU.

Vejle Sygehus er førende i forskningen i tarmkræft, og derfor vil projektet i første omgang have tarmkræft i fokus. Exiqon vil bidrage med viden og teknologi til måling af genetiske markører mens Intomics og DTU bidrager med viden om, hvordan de meget store mængder komplekse biologiske data kan håndteres og analyseres.

”Projektet rummer helt nye muligheder for rationel kræftbehandling. Vi vil med langt større sikkerhed kunne vælge den rigtige medicin til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt,” siger professor Anders Jakobsen, Vejle Sygehus.

”Vi har identificeret et meget stort globalt behov for systemer og produkter, der kan sikre en effektiv proces for at udnytte genetisk viden i behandlingsudredningen såvel som i medicinsk udvikling. Vi forventer derfor et hurtigt optag af nye produkter i markedet,” udtaler Exiqons administrerende direktør Lars Kongsbak.

Kontaktoplysninger:

Vejle Sygehus – Onkologi, 7100 Vejle, Professor Anders Jakobsen, tlf. 7940 6000
Exiqon A/S, 2950 Vedbæk, VP R&D Peter Mouritzen, tlf. 4565 0431
DTU/Center for Biologisk Sekvensanalyse, 2800 Kongens Lyngby, professor Søren Brunak, tlf. 4525 2477
Intomics A/S, 2800 Kongens Lyngby, CEO Thomas Skøt Jensen, tlf. 8880 7979
Højteknologifonden, Thomas Bjerre, tlf. 2090 3855

Budget: 39 millioner kr.
Højteknologifondens investering: 22 millioner kr.
Varighed: 5 år
Projektets titel: Danish Next Generation Sequencing and Bioinformatics platform for precision medicine

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.