På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

20 Nov 2013

Høringssvar fra DANSK BIOTEK vedr. Lov om Danmarks Innovationsfond

DANSK BIOTEK har indsendt høringssvar til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og skriver bl.a.:
Højteknologifonden har siden etableringen i 2004 spillet en væsentlig rolle for udviklingen i nystartede biotekvirksomheder, som via en simpel effektiv og professionel men samtidig ikke-bureaukratisk proces har modtaget projektstøtte til lovende og perspektivrige biotekprojekter.

DANSK BIOTEK ser i udkastet til lovforslaget en række for biotekindustrien gode elementer og ser positivt på den politiske aftale om, at der skal etableres en selvstændig fond, der tager udgangspunkt i Højteknologifondens model, samt at sekretariatet for den nye fond skal have en selvstændig og uafhængig placering i forhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Vi er imidlertid bekymrede for den operationelle del af bevillingsprocessen i denne nye fond, idet vi ikke kan gennemskue, hvor selvstændig innovationsfonden reelt vil blive. Der lægges efter vores opfattelse op til en meget aktiv rolle for både Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og for Ministeren. Dette afspejles i flere af paragrafferne samt i ordvalget, der antyder, at Innovationsfonden ikke får den samme selvstændighed, som det var tilfældet for Højteknologifonden.

Læs hele høringssvaret via linket.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.