På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

01 Jun 2000

Hvem kan blive medlem af DANSK BIOTEK?

DANSK BIOTEK har to medlemsgrupper: ordinære medlemmer og associerede medlemmer.

En virksomhed kan optages som ordinært medlem hvis den forsker i, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter som i væsentlig grad er baseret på bioteknologi.

Derudover kan moderselskaber til biotekselskaber og ventureselskaber, som aktivt ejer biotekselskaber optages som ordinære medlemmer.

Virksomheder som yder rådgivning i et væsentligt omfang eller anden form for støtte til biotekselskaber kan optages som associerede medlemmer.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2000 Danskbiotek. All rights reserved.