På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

15 Apr 2013

Indkaldelse til DANSK BIOTEKS generalforsamling 2013

Indkaldelse til DANSK BIOTEKS Generalforsamling d. 7. maj, 2013 kl. 14.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab for 2012

4. Fastsættelse af kontingent for 2013 (Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret)

Kontingentet er
4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte,
10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte,
20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte,
30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte,
10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Anders Weber, Birgitte Thygesen og Peter Nordkild er på valg
Alle villige til genvalg

6. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller, at Ernst&Young vælges som revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Præsentation af nye medlemmer

Medlemmer, der er meldt ind i DANSK BIOTEK i perioden 2012-13, præsenteres kort på generalforsamlingen.

9. Eventuelt

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.