På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

07 Jun 2010

Infomøde om EU’s 7. rammeprogram

Sted
Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C, Mødelokale I og II

Programmet byder blandt andet på gode råd til din FP7-ansøgning fra lektor Peter Kristensen ved Aarhus Universitet, som har bedømt FP7-ansøgninger inden for sundhed. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen og EuroCenter i Forsknings- og Innovationsstyrelsen vil fortælle nyt om følgende temaer i FP7:

•Sundhed
•Energi
•Nanovidenskab
•Fødevarer og landbrug
•Informations- og kommunikationsteknologi.

Mødet afholdes på dansk. Det er tilrettelagt så du frit vælger, hvilke temaer du gerne vil deltage i om eftermiddagen.

Vi har indrettet et mødested uden for mødelokalerne, hvor du kan snakke med eksperterne umiddelbart efter deres oplæg.

Scientific officer i Europa-Kommissionen, Søren Bøwadt vil stå til rådighed for individuelle møder for at diskutere konkrete projektidéer til næste opslag inden for nanoprogrammet (NMP). Møderne vil finde sted umiddelbart efter hans oplæg. Hvis du er interesseret, så send en kort projektbeskrivelse til Karin Norris, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, nor@fi.dk, senest den 17. juni 2010.

Program
Det fulde program kan ses her.

Arrangør
Infomødet arrangeres af EuroCenter i samarbejde med Forskningsstøtteenhed ved Aarhus Universitet og Århus Universitets Hospital, Århus Sygehus.

Målgruppe
Målgruppen er alle, som har interesse for forskning og teknologisk udvikling inden for de nævnte områder, herunder især forskere fra universiteter og andre forskningsinstitutioner samt interessenter fra erhvervslivet.

Pris og tilmelding
Det er gratis at deltage. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Tilmelding skal ske til EuroCenter på e-mail: tilmelding-ec@fi.dk, senest den 17. juni 2010.

Angiv venligst i e-mailen:

•hvilke temaer du forventer at deltage i om eftermiddagen
•om du deltager i frokosten
•navn
•virksomhed/forskningsinstitution/brancheorganisation,
•adresse
•telefon
•e-mail.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.