På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 May 2012

Informationsmøde om sundhedstemaet under FP7

Informationsmøde om sundhedstemaet under FP7
Mødet afholdes på Panum kl. 08.45 – 12.30 i Kbh & det er åbent for alle og det er gratis at deltage.

Deadline for tilmelding er mandag den 7 maj kl. 12.00.
Informationsmødet er en optakt til det kommende call / arbejdsprogram som offentliggøres den 12 juli af EU kommissionen.

EU’s 7 rammeprogram består af flere dele:
Cooperation : strategisk forskning indenfor 10 temaer – IKT, Fødevarer…. & sundhedstemaet (mit område)
Ideas: støtte til grundforskning med frit forskningsvalg
people : støtte til forskeres karriereudvikling ( stipendier og udveksling – Marie Curie aktiviteter)
infrastruktur: forskningsinfrastuktur og kapacitet. Herunder et særligt tema om forskning for SMV’er

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.