På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

25 Oct 2014

Konference om Personlig Medicin

Konference om Personlig Medicin

10. december 2014, København. Danske Regioner inviterer til konference om Personlig Medicin. Hvilke muligheder har vi i dag og i fremtiden, og hvordan udnytter vi dem bedst under hensyn til individet og uden at overtræde nogle etiske grænser?

Med Personlig Medicin sætter regionerne fokus på, at patienter kun behandles med den medicin, som er den rette for dem.

Udviklingen inden for genteknologi giver sammen med vores unikke biobanker og sundhedsdata Danmark radikalt nye muligheder for at gå forrest og sikre bedre kvalitet i patienternes behandling. Mulighederne byder dog også på store etiske spørgsmål.
•Hvordan kan Personlig Medicin sikre større kvalitet i patientbehandlingen?
•Hvordan kan vi udnytte genteknologien til at forebygge sygdomme og behandle patienter? Kan vi få for meget viden?
•Hvor er samarbejdsmulighederne for sundhedsvæsnet, universiteterne og industrien?
•Hvordan går Danmark forrest i udviklingen af Personlig Medicin?

Danske Regioner indbyder beslutningstagere, patientforeninger, universiteter, sundhedsfolk og industri til denne konference.

Vi ønsker at diskutere, hvilke muligheder vi allerede har i dag og i fremtiden, samt hvordan vi bedst udnytter dem – under hensyn til individet og uden at overtræde nogle etiske grænser.

Tid og sted
Onsdag den 10. december 2014 klokken 9.30-16.30 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

Program
•Program for Danske Regioners konference om Personlig Medicin (pdf)

Pris
1.500 kroner

Tilmelding via linket
http://www.conferencemanager.dk/personligmedicin2014

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.