På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

10 Jul 2013

Krav om brug af DKMAnet til ansøgninger om kliniske forsøg

I løbet af efteråret 2013 bliver det et krav, at virksomheder skal søge tilladelse til at lave kliniske forsøg med lægemidler til mennesker via DKMAnet. Sundhedsstyrelsen melder ud om det præcise tidspunkt, så snart det det ligger fast.

Samtidig bliver ansøgningsprocessen enklere: Virksomheder og forskere skal herefter kun sende én ansøgning – i stedet for de to, som de i dag skal sende til henholdsvis Sundhedsstyrelsen og komité-systemet.

Fra efteråret 2013 vil det også kun kræve en ansøgning, hvis en virksomhed vil søge tilladelse til at ændre et forsøg med lægemidler, som tidligere er blevet godkendt.

http://lmst.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/kliniske-forsoeg/nyheder/krav-om-brug-af-dkmanet-til-ansoegninger–ke-forsoeg

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.