På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

01 May 2012

Kunstigt liv og Ramsstein effekten

DANSK BIOTEK ønsker at stimulere interessen for naturvidenskabelige fag og har igen i år uddelt 2 særpriser på hver 5000 kr. ved Unge Forsker konkurrencens finale. DANSK BIOTEKS priser gik dels til et projekt om muligheden for at skabe kunstigt liv, og dels til et projekt, hvor fire 8 klasses elever har undersøgt musiks indflydelse på koncentration.

At skabe kunstigt liv
Kirstine la Cour går i 3. G på Munkendams Gymnasium i Kolding og interesserer sig for at skabe kunstigt liv. Hun har arbejdet med kunstigt at konstruere minimale levende systemer, såkaldte protoceller og sigtet mod at skabe vækst i cellens membranstruktur. Specifikt drejer projektet sig om den beholder, som skal indkapsle protocellen. Dette område er af afgørende betydning for den videre udvikling af en protocelle, fordi en funktionsdygtig cellemembran, som er i stand til at vokse og dele sig, er en klar forudsætning for tilblivelsen og opretholdelsen af et levende system. Resultaterne var ikke optimale, forklarer Kirstine, der nu vil gå videre med forbedrede forsøgsopstillinger i samarbejde med en PhD.studerende fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU Odense.

Kan Ramssteinmusik stimulere hjernens funktion?
Hvis man spørger Frederik Panduro, Soohia Rijkhoff, Silvia Tirone og Sigrid Jacobsen fra 8. klasse på Beder skole i Århus, er svaret ja. De har med udgangspunkt i eksisterende viden om, hvordan Mozarts musik kan øge koncentrationen i 10-15 minutter, gennemført et egentligt klinisk forsøg med deres klassekammarater. De fire elever har undersøgt klasse-kammeraternes evne til at løse et opgavesæt bestående af dansk og matematikopgaver med henholdsvis Mozart, Ramsstein og Musiccure musik som baggrundsmusik. Forsøget viste, at testpersonerne havde sværere ved at koncentrere sig, når de hørte afslapningsmusik eller slet ikke havde musik i ørerne, end når de hørte Mozart eller Ramsstein. Her blev flere opgaver løst korrekt. Ramssteinmusikken viste sig at øge både puls og koncentrationsevne mest. De unge forskeres teori er, at Ramssteinmusikkens takt øger pulsen og dermed hjernens iltforsyning, hvilket havde en positiv indflydelse på koncentrationsevnen.

48 projekter nåede Unge Forsker Konkurrencens finale. De var udvalgt ud fra 1500 indsendte projekter fra grundskoler og gymnasieskoler. Konkurrencen er arrangeret af Dansk Naturvidenskabsformidling. Læs mere om konkurrencen her:
Med venlig hilsen
Randi Krogsgaard
DANSK BIOTEK

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.