På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

10 Nov 2015

“Lægemiddelindustrien udsultes offentligt”

Fra Berlingske Tidendes tillæg d. 9. nov. 2015: “Life Science, Fokus: Innovation og vækst”

Af Michael Fahlgren

Skiftende regeringers og sundheds-/forskningsministres udspil om Danmark blandt verdens bedste nationer, hvad angår for- skning i lægemidler og sygdomsbekæmpelse ligger desværre langt fra virkeligheden. Hvis ikke det var for de private bidrag.

BIOTEK-VERDEN UNDER KRAFTIG FORANDRING
“Gennem de seneste ti år har biotek-verdenen undergået en voldsom forandring, hvor samarbejde og innovation betyder forskellen mellem succes og konkurs.
Der er et skærende misforhold mellem de penge, der pumpes ind i akademia, og hvor lidt man bruger til at give den noget retning, også set i forhold til andre områder”, siger Martin Bonde.

Gennem de seneste ti år har biotek-verdenen undergået en voldsom forandring, hvor samarbejde og innovation betyder forskellen mellem succes og konkurs.

Politikerne vil meget gerne hjælpe, men vi oplever, at de ikke helt ved hvordan, for de kender simpelthen ikke biotekverdenen godt nok. Samtidigt ytter den sig konstant med enorm hastig- hed. De senere år har dog ført gode tiltag med sig, som eksempelvis skattekredit, hvor man kan få fradrag for skatteværdien af forskningsomkostninger uden at have den nødvendige indtægt at modregne imod. Nu har ordningen kørt i fem år og alle er glade for den”, indleder Martin Bonde, formand for brancheforeningen Dansk Bio- tek og CEO for norske Vaccibody AS.

DEN VANSKELIGE STARTKAPITAL
Noget af det vanskeligste for en innovativ nystiftet virksomhed, eller en person, der går rundt med en rigtig god ide til at starte en virksomhed, er at skaffe den allerførste startkapital – på trods af skiftende regeringers mange gode intentioner.
”Vi er glade for både Innovationsfonden og Vækstfonden, men meget lidt glade for innovationsmiljøerne fordi deres opdrag fra politikerne betyder at de stort set ikke investerer i lægemiddeludviklingsprojekter. Når vi taler om lægemidler kan man have været i gang i 15 år, rejse en halv milliard kroner og være fem år fra at gå på markedet med det første produkt. I dag lider innovationsmiljøerne under krav om indtjening ved investering i tidlig biotek. I 2015 har der mig bekendt indtil nu været 0 investeringer i lægemiddel biotek-selskaber fra Innovationsmiljøerne. I 2014 var der vist én. Når det kommer til offentlige Innovationsmiljøer, med mine og dine skattepenge, kunne man godt synes at Danmarks største eksporterhverv på en eller anden måde skulle nyde fremme, på anden måde end at mødes med et krav om indtjening i det øjeblik den første krone tjenes hjem. Så må man kalde det for videreinvestering i forskning eller andet. Det giver ikke mening umiddelbart at mødes med et krav om at tjene penge på investe- ringen fra dag ét”, påpeger Martin Bonde.

DANSK BIOTEK ER GODT RUSTET
Den bioteknologiske industri i Danmark er blandt vores største eksporterhverv med agskibe som Novo, hvis omsætning i indeværende år skønnes af ende i omegnen af 107 mia. kroner – eller godt 5 % af årets danske bruttonationalprodukt – i spidsen. Branchens eksport udgør omkring 12 % af den samlede eksport, og alligevel er der ikke voldsomt mange arbejdspladser – det er altså en branche, hvor både omsætning og indtjening målt per medarbejder er ganske fremragende. ”Vi har her en arbejdskraft, som genererer en meget stor værdi og som er særdeles veluddannet. Fordi vi har så stærk en farmaceutisk industri, og fordi vi har en vis tradition for biotek, står vi stærkt rustet. Der er også muligheder for at stifte nye virksomheder i den absolut høje ende af skalaen; virksomheder, hvor man forhåbentlig kan få glæde af vores store bioteknologiske indsigt kombineret med vores fra gammel tid grundlagte talent for at handle og samarbejde. Mange elementer i biotek kalder på vores iboende egenskaber”, slutter Martin Bonde.

FAKTA:
BEDRE END SIT RYGTE
Blandt de store investorer har der gennem en årrække været en vis frygt for at tabe penge på biotek-investeringer – men faktisk er biotek-industrien bedre end sit rygte.
Således påviser Vækstfonden da faktisk også i en rapport (”Dansk biotek gennem 25 år”) fra december 2014, at biotekinvesteringer er bedre end deres rygte: Fonden har i løbet af perioden 1998-2013 således fået pengene dobbelt igen på dens direkte eller indirekte inve- steringer i biotekselskaber med fokus på lægemiddeludvikling.

FAKTA:
FORENINGEN ‘DANSK BIOTEK’ ARBEJDER AKTIVT OG MÅLRETTET FOR AT:
• Øge offentlighedens kendskab til moderne bioteknologi
• Præge den politiske dagsorden vedrørende anvendelse af bioteknologi og forbedre rammebetingelserne
• Skabe de bedste muligheder i Danmark for medlemmernes forsknings- og udviklingsaktiviteter samt produktion

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.