På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

27 Sep 2012

Lif inviterer til møde om European Spallation Source

I de kommende år bliver en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter bygget i Øresundsregionen. Det drejer sig om European Spallation Source (ESS). Med en konstruktionspris på omkring 11 mia. kr. og et årligt driftsbudget på omkring
800 mio. kr. bliver ESS verdens største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet. ESS står l efter planen klar med de første operationsdygtige instrumenter i 2019.
Men hvad kan lægemiddelindustriens forskere egentlig bruge ESS til? Hvad er det for nogle problemstillinger
inden for det biologiske område og inden for lægemiddelforskningen, som neutronspredningsteknologien
giver mulighed for at arbejde med? Hvordan kan synkrotronfaciliteten
MAX IV, som kommer til at ligge lige ved siden af ESS, bruges i kombination med neutronspredning? Hvilke forsøgsinstrumenter får industrien adgang til, og hvad kan lægemiddelindustriens forskere bruge dem til?

Mødet finder sted hos Lif d. 15.11.12 kl. 8.30-11.30. Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.