På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

05 Feb 2013

NeuroSearch A/S sælger bygning og grund

NeuroSearch har indgået en betinget aftale om salg af selskabets bygning og grund med overtagelse den 1. juni 2013 for en kontant købesum på kr. 112,5 mio.kr. Aftalen er betinget af juridisk og teknisk due diligence samt købers bestyrelses endelige godkendelse og dokumentation for finansiering, hvilket forventes i slutningen af marts måned. Købesummen forfalder ved overtagelsen. Såfremt køber, der er en nordisk professionel ejendomsinvestor, på tidspunktet for overtagelsen ikke har udlejet hele kontorkapaciteten, kan NeuroSearch forblive i bygningen til udgangen af 2013.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.