På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

19 Mar 2013

Neurosearch tilpasser organisationen

Overdragelsen af Huntexil®projektet til Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) er nu så fremskreden, at Neurosearch forudser en væsentlig reduktion i aktivitetsniveauet i den nærmeste fremtid. Selskabet tager derfor skridt til at tilpasse organisationen til det lavere aktivitetsniveau og opdaterer samtidigt på selskabets strategi.

Bestyrelse og direktion har iværksat eller vil iværksætte følgende:
•Der indledes forhandlinger med henblik på opsigelse af hovedparten af selskabets medarbejdere
•Der tages forberedende skridt til at afvikle selskabets nuværende aktiviteter og returnere selskabets likvide midler til aktionærerne
•Selskabet er parallelt hermed i dialog med flere forskellige selskaber med henblik på at afsøge muligheden for en fusion eller anden lignende form for transaktion som et alternativ til en afvikling af selskabets aktiviteter

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.