På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

05 Mar 2015

NY DEADLINE — Indstillinger til Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2015

I andledning af at Novo Nordisk Fonden har øget præmiesummen til årets Gymnasielærerpris, gen-udsender DANSK BIOTEK en indkaldelse til indstilling til prisen.

Den nye deadline er torsdag d. 9. april 2015.

DANSK BIOTEK indkalder hermed igen indstillinger til Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2015. Opslaget findes på hér på hjemmesiden (under ‘Downloads’), og indstillingsskemaet findes nedenfor.

Gymnasielærerprisen som uddeles årligt, er delt i 2 priser; en pris til en gymnasielærer øst for Storebælt og en pris til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på kr 250.000, hvoraf kr 50.000 er en personlig hæderspris til læreren og kr 200.000 tilfalder det gymnasium, hvor årets prismodtager er ansat. Andelen som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af de biologiske naturvidenskabelige fag (fx indkøb af nyt undervisningsmateriale eller opgradering af lokaler/inventar til den biologiske naturvidenskabelige undervisning).

Indstillinger til 2015 prisen, som allerede er kommet DANSK BIOTEK i hænde, vil selvfølgelig fortsat deltage i udvælgelsen. Kandidater, som tidligere er blev indstillet, men som ikke fik prisen, kan gen-indstilles.

Indstillinger sendes til office@danskbiotek.dk inden d. 9. april 2015 kl 16.

Prisen bliver uddelt på DANSK BIOTEKS årsmøde d. 5. maj 2015 (kl 15-18 hos TFS Denmark, Søborg).

Se opslaget hér: http://www.danskbiotek.dk/sites/default/files/nyhedsbreve/gen-opslag_nnf_gymnasielaererpris_2015_0.pdf

Print en flyer til lærerværelset: http://www.danskbiotek.dk/sites/default/files/nyhedsbreve/nnf_gymnasielaererpris_2015.pdf

Se iøvrigt: http://www.novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk-fondens-gymnasielaererpris

Venlig hilsen

DANSK BIOTEK

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.