På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

15 Jul 2013

Nye midler til udstationering af Life Science udviklere og forskere i Femern Bælt-Øresund regionen

Danske life science virksomheder og forskere i Hovedstadsregionen/Region Sjælland kan få op til 37.000 kr. til at finde nye samarbejds¬partnere. Midlerne går til udstationering af danske udviklings- og forskningsmedarbejdere i Nordtyskland eller Sydsverige. Ansøgningsproceduren er nem og hurtig. Deadline for ansøgning er 28. august.

Et nyt transnationalt initiativ, ”FBÖ TransTechTrans”, skal bane vej for øget samarbejde mellem industri og forskning i Femern Bælt-Øresund regionen. Initiativet, der skal give økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, er samfinansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser i Danmark, Region Skåne og Ministeriet for økonomiske anliggender, beskæftigelse, transport og teknologi i Slesvig-Holsten. Innovationsnetværket Biopeople og Netmatch bidrager med nationale kontakter og som jurymedlemmer.

”Filosofien bag dette initiativ er, at når mennesker mødes opstår nye udviklingsideer. Men det tager tid at bevæge projekter fra idestadiet til egentlige udviklings- eller forskningsprojekter, og det kræver, at folkene bag lærer hinandens partnerorganisationer at kende, både hvad angår kolleger, arbejdsmiljø og socialt miljø. Initiativet giver en oplagt mulighed for at finde partnere blandt de nære naboer i Femern Bælt-Øresund regionen. Det er nemt at søge om midlerne, og vi hjælper selvfølgelig gerne med at finde potentielle partnere,” fortæller Elias Zafirakos fra Biopeople, der er initiativets danske kontaktperson.

Thomas Alslev Christensen, Kontorchef i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som medfinansierer fra dansk side forklarer: “Baggrunden for samarbejdet er den kommende Femern-forbindelse, som vil blive den nye stærke forbindelse mellem Nordtyskland og Sydskandinavien. Ikke blot varer, men også mennesker og hermed ideer og lovende forsknings-og udviklingsprojekter vil bliver overført mellem landene.”

I første omgang er der tale om et 1-årigt pilotprojekt, hvor forskere og virksomheder inden for Life Science på Sjælland kan søge om rejselegater til at blive udstationeret i region Skåne hhv. og Lübeck-egnen og omvendt

Fakta om FBÖ TransTechTrans:
– FBÖ TransTechTrans midlerne kan søges af forskere og virksomheder indenfor life science i Region Sjælland og Region H
– Man kan søge om at blive udstationeret i 1 til 4 uger
– Der er tre former for udstationering: Fra virksomhed til virksomhed, fra virksomhed til forskningsinstitution og fra forskningsinstitution til virksomhed.
– Midlerne er øremærket udstationering i region Skåne og Lübeck-egnen.
– Deadline for første ansøgningsrunde er 28. august 2013

For yderligere information om ansøgning mv. kontakt venligst Elias Zafirakos på elz@biopeople.ku.dk eller Kaspar Nielsen på kan@netmatch.nu eller gå ind på http://www.fbo-corridor.eu/

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.