På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 Feb 2013

Offentligt – privat klyngesamarbejde om biotek i Region Sjælland

BIOPRO, der blev indviet d. 1. februar, er et nyt udviklingscenter, som skal skabe arbejdspladser og vækst ved at gøre bioteknologisk produktion endnu mere konkurrencedygtig. Centret ligger i Kalundborg.

Samarbejdspartnere er CP Kelco, DONG Energy, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk og Novozymes og projektet, der finansieres af Region Sjælland, EU og af partnerne, administreres af innovationsmiljøet og udviklingsselskabet CAT.

BIOPRO, der i første omgang er et toårigt projektsamarbejde som skal udvikle løsninger på nogle af de udfordringer, som bioteknologisk produktion står overfor.

Ambitionen er at reducere det nuværende råvare- og energiforbrug markant, samtidig med at udbyttet bliver væsentligt forøget. Og gevinsten vil være en mere bæredygtig produktion i en mere konkurrencedygtig industri, som skal medvirke til at skabe grundlag for nye arbejdspladser i den bioteknologiske produktion og i en række følgeindustrier og serviceerhverv.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.