På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 May 2013

Referat fra DANSK BIOTEKS generalforsamling 7. maj 2013

DANSK BIOTEKS formand informerede om arbejdet i DANSK BIOTEK og de opgaver, der er løst i 2012‐2013

Bestyrelsen har i 2013/2013 arbejdet med:
• Kommercialisering af universitetsforskning
• Skattekreditter
• Lov nr. 173 vedr. fremførsel af underskud
• Analyse af branchen
• Samarbejdsrelationer med relevante organisationer (DVCA & Lif)
• Arrangementer med networking

Foreningen har serviceret medlemmerne med information m.v. via nyhedsbreve og hjemmeside, og via
artikler og presse informeret offentligheden om den bioteknologiske industri i Danmark.
Martin Bonde orienterede om DANSK BIOTEKs arbejde vedrørende såkaldte skattekreditter, som blev
påbegyndt i 2008, og som i 2011 vandt gehør både i rød og blå blok. I 2012 blev skattekreditterne indført
med loft på 5 mio. kr. (1,25 mio. kr. i refusion ved 25% skat). I regeringens nye vækstplan er loftet øget til
25 mio. kr. (5,5 mio. kr. ved 22% skat)
Martin Bonde orienterede desuden om arbejdet vedr. Lov nr. 173 vedr. fremførsel af underskud, hvor
DANSK BIOTEK bl.a. i foråret 2013 sammen med DVCA gennemførte en undersøgelse blandt DANSK
BIOTEKS medlemmer:
• Et spørgeskema vedr. Lov nr. 173 om begrænsning af fremførsel af underskud blev udsendt til 65
medlemmer af DANSK BIOTEK
• Besvarelsesprocent 38,5%
• 80 pct. af respondenterne mener, at loven om begrænset mulighed for fremførsel af underskud, vil
resultere i færre danske biotek og life‐science virksomheder i Danmark. Næsten ligeså mange af
virksomhederne vurderer, at loven vil koste danske arbejdspladser.
Firepartssamarbejdet mellem DANSK BIOTEK, Lægemiddel industriforeningen, Medicoindustrien og ITBranchen
under betegnelsen Sundhedsindustrien fortsatte med det formål at give et fælles bud på
konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer.
DANSK BIOTEK har med succes afholdt fire medlemsmøder i 2012/2013 med mange deltagere.
DANSK BIOTEK vil fortsætte de nævnte aktiviteter i det kommende år.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.