På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

10 Sep 2014

Seattle Genetics og Genmab i samarbejde om “antibody-drug” konjugat

Seattle Genetics og Genmab har indgået endnu et samarbejde om et “antibody-drug” konjugat (ADC). Genmab betaler et upfront beløb på USD 11 mio. for eksklusive rettigheder til at anvende Seattle Genetics’ auristatin-baserede ADC-teknologi sammen med Genmabs HuMax®-AXL, der er et antistof rettet mod AXL, som er udtrykt på en række forskellige solide cancer-former. Seattle Genetics er også berettiget til at modtage mere end USD 200 mio. i potentielle milestone-betalinger og middel til høje encifrede royaltysatser af den globale nettoomsætning af eventuelle kommercialiserede produkter. Forud for Genmabs igangsættelse af et fase III studie med et eventuelt produkt har Seattle Genetics endvidere ret til at udnytte en option på at øge royalties til tocifrede procentsatser mod en reduktion i de milestone-betalinger, som Genmab skal erlægge. Uanset om denne option udnyttes eller ej, vil Genmab bevare den fulde kontrol med udvikling og kommercialisering af produktet.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.