På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

28 Apr 2010

Seminar om H1N1 vaccinens mange udfordringer

Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for klinisk lægemiddeludvikling og DANSK BIOTEK inviterer til seminar om

“H1N1 vaccinens mange udfordringer”

Onsdag den 13. januar 2010 kl. 16.30 – 19.30

Det Farmaceutiske Fakultet
Københavns Universitet
Auditorium A3
Universitetsparken 2
2100 København Ø

Tilmelding til Marianne Pedersen – mp@pharmadanmark.dk senest den 11. januar 2010.

Gratis adgang for alle.

Program:

16.30 – 16.35 Velkomst
ved mødedirigent journalist Christian Howard-Jessen

16.35 – 16.50 Udvikling af vaccinen
Hvordan er vaccinen udviklet så hurtigt?
Hvad er rationalet for valg af adjuvans og konserveringsmiddel? Virker vaccinen?
Ebbe Englev
Medicinsk direktør
GlaxoSmithKline, DK

16.50 – 17.05 Godkendelse af vaccinen
Hvilke data ligger til grund for godkendelsen af vaccinen – spinkelt grundlag?
Hvad ved vi ikke om vaccinen? Risk/ benefit i forhold til andre vacciner?
Virker vaccinen? Er brug af adjuvansen sikker?
Steffen Thirstrup
Overlæge i afdeling for lægemiddelgodkendelse
Lægemiddelstyrelsen

17.05 – 17.20 Rekommandationer for brug af vaccinen
Baggrund for valg og rekommandationer ved brug af Pandemrix i Danmark og i forhold til andre lande?
Virker vaccinen, hvis H1N1 virusen ændrer sig – og hvad er risikoen for dette?
Else Smith
Leder af center for forebyggelse
Sundhedsstyrelsen

17.20 – 17.35 Sikkerhedsovervågning af vaccinen
Hvilke bivirkninger er opstået?

Hvad er frekvensen og arten af bivirkninger i forhold til almindelige influenza vacciner?
Hvor mange bivirkningsindberetninger er modtaget?
Doris Stenver
Overlæge i afdeling for forbrugersikkerhed
Lægemiddelstyrelsen

17.35 – 17.50 Bekymringer ved vaccinationen, samfundsmedicinske aspekter
Hvilke bekymringer er der ved vaccinationen?
Hvad er årsagerne til at mange ikke ønsker at lade sig vaccinere?
Problemer med lobbyisme?
Mauri Johansson
Speciallæge i samfunds – medicin/arbejdsmedicin

17.50 – 18.10 Pause med sandwich og drikkevarer

18.10 – 18.25 Perspektiv på håndteringen af influenza pandemien indtil nu
Hvad kan og skal influenza eksperter bruges til i forløbet af en pandemi ?
Hvor meget vaccine får vi brug for næste gang ?
Hvem kan/skal definere opståelse af en pandemi og hvad skal definitionen være?
Jens Lundgren
Professor i virussygdomme
Københavns universitet

18.25 – 18.40 Politiske overvejelser
Hvorfor har myndighederne påtaget sig erstatningsansvaret for vaccinen?
Hvad betyder det for patienten? Hvilket ansvar efterlader det til producenten GSK?
Problemer med lobbyisme med WHO?
Sophie Hæstorp Andersen
Sundhedsordfører,
Socialdemokraterne

18.40 – 19.30 Panel debat
Alle

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.