På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

09 Nov 2011

Skattekreditter vil styrke biotekinnovation – men loft på 5 mio. kr. er for lavt

I anledning af at Regeringen har valgt at inføre skattekreditter udtaler Søren Carlsen, Formand for DANSK BIOTEK:
DANSK BIOTEK har gennem de sidste fem år arbejdet for, at sikre kikviditet i højteknologiske innivationsvirksomheder i de førske svære år gennem skattekreditter.

I England har små og mellemstore virksomheder med op til 499 ansatte og enten en balance på op til 642 mio. kr. eller en omsætning under 745 mio. kr. mulighed for straks at få refunderet skatteværdien af deres afholdte forskningsudgifter.

DANSK BIOTEKs model for skattekreditter indebærer, at små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte, med en omsætning på under 372 mio. kr. og en balance på 321 mio. kr. bør kunne få refunderet skatteværdien 3 år efter afholdelse af forsknings- og udviklingsudgifter. Som vi lod den tidligere regering forstå og nu gentager over for den nye regering så imødekommer skattekreditordningen som koncept DANSK BIOTEKs ønsker. Ordningen kan imidlertid ikke sammenlignes med den ’engelske model’ og vil i praksis ikke afhjælpe det store behov for likviditetsfremmende foranstaltninger, som innovative biotekvirksomheder så stærkt har brug for.

En højteknologisk opstartsvirksomhed, der udvikler lægemidler, vil de første mange år typisk have årlige udgifter til forskning og udvikling på 5-30 mio. kr. Udgifter, der udover bemanding af og udstyr i laboratorier fx dækker ekstern assistance til kliniske undersøgelser. I henhold til skattekreditordningen kan en virksomhed maksimalt få rentefrie lån svarende til skatteværdien af forskningsudgifter på omkring 5 mio. kr. om året. Med en selskabsskat på 25% giver det et rentefrit lån på max. 1,25 mio. kr. pr. år. Starter der fx 10 nye biotekvirksomheder i 2012, vil den samlede skattekredit være 12,5 mio. kr sammenholdt med at disse virksomheders forskningsomkostninger vil være i størrelsesordenen 100 – 200 mio kr! En reduktion af selskabsskatten til 20% giver en rentefri lånemulighed på 1,0 mio. kr. pr. år. Sammenholdt med det faktiske udgiftsniveau bliver en højteknologisk opstartsvirksomheds likviditet således ikke forbedret væsentligt.
Trods det, at det er prisværdigt at den nye regering har bibeholdt initiativet om skattekreditter, vil dette vækstinitiativ ændre ikke ret meget for nye biotekvirksomheder. Kurven over nyetablerede biotekvirksomheder er faldende – hvilket et kritisk for Danmark. Skal vi vende kurven og sikre Danmarks fremtid som højteknologisk vidennation, nytter det ikke med tiltag, der i sidste ende er ubetydelige. Loftet for forskningsudgifter, der kan udløse rentefrie lån, bør derfor være væsentligt højere end 5 mio. kr.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2011 Danskbiotek. All rights reserved.