På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

06 Feb 2013

Søg penge via Eurostars

Eurostars-programmet er et europæisk forsknings- og udviklingsprogram med fokus på markedsrettede projekter i forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Der er 33 europæiske lande med i Eurostars-programmet. Tilskuddet til Eurostars-projekter samfinansieres af de deltagende lande og EU’s forskningsprogram.

I Danmark giver Rådet for Teknologi og Innovation
tilskud til Eurostars.

Ud over de forskningsintensive SMV’er kan andre SMV’er, universiteter, videninstitutioner og større virksomheder også deltage i de tværnationale, innovative projekter,men det er de forskningsintensive SMV’er, der ansøger.

Sådan gør du:
Gå ind på www.fivu.dk/eurostars og læs mere. Er programmet noget for dig, så définer et projekt sammen partnere i et, to eller flere lande.

Yderligere information: Eurostarssekretariatet.
Styrelsen for forskning og innovation. Tlf.: 3544 6200

For at din virksomhed kan indgå som partner i et Eurostars projekt gælder at…
• halvdelen af projektet skal udføres af forskningsintensive
små og mellemstore virksomheder, der bruger mindst ti procent af omsætningen på forskning eller også skal mindst ti procent af de ansatte i virksomheden være beskæftiget fuld tid med forsknings- og udviklingsopgaver.
• virksomheden må højst have 250 ansatte samt en årlig omsætning på maksimalt 50 mio. euro.
• virksomheden må ikke være i konkurs eller betalingsstandsning.
• virksomheden skal kunne dokumentere, at den er i stand til at finansiere sin del af projektet.

Desuden gælder, at:
• der skal mindst deltage to parter fra to Eurostarslande
i projektet. Typisk deltager tre til fire parter fra
to til tre lande i et Eurostars-projekt.
• der kan maksimalt ydes 2.250.000 kr. i tilskud til de
danske deltagere i et Eurostars projekt.

Se brochurer vedr. ansøgning og eksempler under download

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.