På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

18 Oct 2012

Sundhedsindustrien inviterer til konference d. 19.november om sundhedspolitik

Danmark har en innovativ og effektiv sundhedsindustri. Med en eksport på knap 80 mia. kr. i 2011 er sundhedsindustrien en af Danmarks store erhvervsmæssige styrkepositioner.
Moderne sundhedsteknologi er lægemidler, medicinsk udstyr og sundheds-it, og er dermed også nogle af de særligt vidensintensive og højteknologiske områder, hvor Danmark gennem en lang årrække har været i stand til at udbygge positionen i det internationale førerfelt.

Med konferencen ”En ambitiøs sundhedspolitik – nøglen til fremme af innovation og vækst” fortsættes det samarbejde, Sundhedsindustrien – Lif, Medicoindustrien, Dansk Biotek og IT-Branchen – indledte i 2011. Danmarks sundhedsindustri fremlagde dengang en række fælles anbefalinger på det innovations-, vækst- og sundhedspolitiske område i udspillet ”Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark”.

Gratis deltagelse. Se program og information om tilmelding til konferencen under kalender.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.