På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 May 2012

Sunstone Capital leverer ny biotek-exit

Abbott har købt Action Pharmas lægemiddelkandidat AP214 for USD 110 millioner up-front. Sunstone Capital er største aktionær i Action Pharma og har sammen med de øvrige venturekapitalinvestorer spillet en markant rolle i omstruktureringerne og den strategiske fokusering, som blev gennemført i perioden fra 2008 til i dag.

Salget af fase II-projektet AP214 er Sunstones anden exit i global topklasse. I 2008 solgte et andet af Sunstones porteføljeselskaber, Zymenex, et fase II-projekt målrettet den sjældne sygdom MLD (Metakromatisk Leukodystrofi) til Shire Pharmaceuticals for USD 135 millioner. Blandt Sunstones succesfulde transaktioner tæller også noteringen af Zealand Pharma på NASDAQ OMX Copenhagen i 2010.

Transaktionen med Abbott omfatter salget af fase II-projektet AP214, herunder patentrettigheder og alle rettigheder til at udvikle og kommercialisere AP214. Action Pharma indlicenserede i 2003 Zealand Pharma A/S’ (NASDAQ OMX Copenhagen: ZEAL) SIP®-teknologi til brug sammen med Action Pharmas egen teknologi. Som led i aftalen mellem Abbott og Action Pharma annulleres Action Pharmas oprindelige licensaftale med Zealand Pharma vedrørende SIP ®-teknologien og erstattes med en ny aftale mellem Abbott og Zealand Pharma. Zealand Pharma får i forbindelse med transaktionen en betaling på USD 11 millioner fra Action Pharma og har endvidere ret til et royaltybeløb af Abbotts fremtidige potentielle globale salg af AP214 (benævnes som ZP1480 af Zealand Pharma).
Sunstone er også største aktionær i Zealand Pharma, som med dette salg endnu engang har demonstreret værdien af virksomhedens teknologi.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.