På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 Mar 2011

Ungarske hjerneforskere får the Brainprize

The Brain Prize på 1 mio. € uddeles i år for første gang og deles ligeligt af tre ungarske hjerneforskere Péter Somogyi, Tamás Freund og György Buzsáki for deres forskning i anatomien, kemien og de elektriske impulser bag hukommelsen.
Den viden, de har frembragt, handler bl.a. om, hvordan vi husker, hvordan vi lagrer personlige erfaringer, og hvordan vi ved, hvor vi er – rent fysisk.

Selvom deres arbejde oprindeligt er udsprunget af en interesse for at beskrive og forstå grundlæggende hjerneprocesser, er deres forskningsresultater og ideer med til at belyse årsager og symptomer ved en række sygdomme som fx epilepsi, Parkinsons sygdom, angststilstande og demens. Desuden har deres arbejde sat en helt ny standard for forskning, hvor man sammenholder struktur og funktion – fra molekyle til menneskelig adfærd.

Prisen, der er indstiftet af den almennyttige Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris, vil få stor betydning for dansk hjerneforskning. I et stort tilknyttet Outreach-program med universiteterne i København, Aarhus og Syddanmark skal prisvinderne møde de danske forskningsmiljøer, ligesom danske forskere kan få mulighed for at arbejde i prisvindernes laboratorier.

De tre prisvindere er alle født i Ungarn, hvor de studerede og startede deres videnskabelige karrierer. De arbejder i dag i henholdsvis Oxford i England, Budapest i Ungarn og Newark i USA, men fortsat i tæt samarbejde. Tilsammen udgør de et symbol på ungarsk forsknings bemærkelsesværdige kvalitet, som blev opretholdt selv i perioder med mange udfordringer og besværligheder.

Hver for sig og i samarbejde med hinanden har de forsket og publiceret i et meget stort omfang, og selv om de har anvendt forskellige tekniske fremgangsmåder, har de fastholdt et fokus på den måde, hvorpå hjernens nerveceller i små netværk bearbejder information.

Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris – som står bag den store pris – skriver i sin officielle begrundelse, at prisen er givet ‘for deres vidtrækkende, teknisk og konceptuelt helt fremragende forskning i den funktionelle organisering af nervecellers netværk i hjernebarken, især i hjernedelen hippocampus, der har en helt særlig betydning for visse former for hukommelse’.

Professor Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet i København, der også er formand for Dansk Selskab for Neurovidenskab, siger:” Vi glæder os meget til samarbejdet med prisvinderne og er sikre på, at det vil give det danske forskningsmiljø en værdifuld inspiration, som også vil lægge op til konkrete samarbejdsmuligheder. Forskningsfeltet er af fundamental betydning for vores muligheder for at forstå og på langt sigt behandle en lang række alvorlige hjernesygdomme, særligt de sygdomme, der involverer hukommelsesforstyrrelser. Danske neuroforskere kan gennem outreach-programmet se frem til at få anledning til at indgå i tæt dialog med de tre prisvindere, som gennem det næste års tid vil være til stede ved forskellige arrangementer i hele landet”.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2011 Danskbiotek. All rights reserved.