På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

16 Jul 2017

Workshop om barrierer og muligheder for offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin

Området for Personlig Medicin har potentialet til at blive et vigtigt dansk forskningsområde med lovende muligheder inden for offentlig-privat samarbejde om udvikling af bedre og nye diagnostik – og behandlingsformer til gavn for patienterne.

Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 afholder derfor en workshop tirsdag 29. august kl. 11-15 i København med det formål, at give bestyrelsen input vedrørende barrierer og muligheder for offentlig-privat forskningssamarbejde inden for Personlig Medicin. Workshoppen åbnes af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Yderligere information, agenda samt registrering til workshoppen findes via linket her.

Workshoppen forventes afholdt på engelsk.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2017 Danskbiotek. All rights reserved.