Dansk Biotek

arbejder for at fremme innovation, forskning og udvikling indenfor life sciences i Danmark

Målsætning

DANSK BIOTEKs målsætning er, at det europæiske samarbejde om udvikling af den bioteknologiske forskning og udvikling vil medføre

  • fælles europæiske regler, der fremmer forskning og udvikling uden unødige restriktioner (f.eks. i relation til stamceller)
  • forbedrede og ensartede godkendelsesprocedurer af lægemidler, fødevarer og industrielle produkter
  • offentlig støtte m.h. på at skabe europæisk forskning af højeste international kvalitet
  • øget dansk andel af de europæiske forskningsmidler
  • gode rammevilkår for europæisk venturefinansiering og dermed biotekindustriens mulighed for at skaffe finansiering
  • oplysning til europæerne om biotekindustriens betydning for samfundsøkonomi, sygdomsbekæmpelse, fødevareproduktion og bæredygtig energi.

Newsletter Sign Up

Newsletter SignUpNyeste nyhedsbreve

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2018 Danskbiotek. All rights reserved.