Agenda

  Generalforsamling i DANISH BIO – DANSK BIOTEK den 9. maj 2018

  starts:09/05/2018 ends:09/05/2018 from:13:30 to:14:15 address:NOVO, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Import to calendar

  Venue: NOVO, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

  Date: 09/05/2018

  Time: 13:30 - 14:15

  Den 9. maj 2018 kl. 13.30 hos NOVO, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

  Dagsorden c.f. vedtægterne:

  a. Valg af dirigent

  b. Formandens beretning

  c. Godkendelse af regnskab for 2017

  d. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet er uændret

  • 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte,
  • 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte,
  • 20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte,
  • 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte,
  • 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse

  e. Valg af formand

  • Martin Bonde træder af som bestyrelsesformand. Bestyrelsen peger på Hans Schambye (CEO, Galecto Biotech) som ny formand

  f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Bestyrelsesmedlemmer Alejandra Mørk, Henrik Dalbøge og Søren Møller er på valg og genopstiller
  • Bestyrelsen ønsker at udvide med endnu et medlem. Bestyrelsen peger på Henrik Blou (CEO, Gubra), som er uddannet kemiingeniør og har ledelseserfaring fra flere biotech og CRO virksomheder

  g. Valg af revisor

  • Bestyrelsen indstiller, at EY genvælges som revisor

  h. Behandling af indkomne forslag

  i. Eventuelt

  Venlig hilsen
  Bestyrelsen i DANISH BIO – DANSK BIOTEK

  If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

  Copyright 2018 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.