Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 9. maj 2019 / Notice to convene the Annual General Meeting 9 May 2019

starts:09/05/2019 ends:09/05/2019 from:14:00 to:14:30 address:Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby mobile:+4551500560 email: dd@danskbiotek.dk Import to calendar
adresse:
Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby
Get directions

Program

Venue: Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

Date: 09/05/2019

Time: 14:00 - 14:30

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANISH BIO – DANSK BIOTEK (CVR-nr. 28 43 65 72)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DANISH BIO – DANSK BIOTEK til afholdelse

Torsdag den 9. maj 2019, kl. 14.00 (CET)
hos Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

Dagsordenen er som følger:

a) VALG AF DIRIGENT
b) FORMANDENS BERETNING
c) GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR 2018
d) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2019
e) VALG AF FORMAND
f) VALG AF ØVRIGE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
g) VALG AF REVISOR
h) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER
i) BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
j) EVENTUELT

Download fuld indkaldelse her:  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 – Notice to convene the Annual General Meeting 2019

—–

NOTICE TO CONVENE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DANISH BIO – DANSK BIOTEK (CVR no. 28 43 65 72)

Notice is hereby given to the Annual General Meeting of DANISH BIO – DANSK BIOTEK to be held on

Thursday 9 May 2019, at 14:00 (CET)
at Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

The agenda is as follows:

a) ELECTION OF CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
b) CHAIRMAN’S STATEMENT
c) APPROVAL OF FINANCIAL RESULT FOR 2018
d) DETERMINATION OF MEMBERSHIP FEE FOR 2019
e) ELECTION OF CHAIRMAN
f) ELECTION OF OTHER MEMBERS OF THE BOARD
g) ELECTION OF AUDITOR
h) PROPOSAL FOR AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
i) DISCUSSION OF PROPOSALS
j) ANY OTHER BUSINESS

Download full notice here:  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 – Notice to convene the Annual General Meeting 2019

If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

Copyright 2019 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.