DANISH BIO – DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately four "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

28 Apr 2017

Bionedbrydelig kugle og mordgåder bag tildeling af Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017

Gymnasielærere i Bagsværd i Nordsjælland og Paderum ved Randers modtager Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017.

Kan der opfindes en bionedbrydelig kugle til brug ved jagt, så man undgår lidelser for dyr, der slæber rundt på hagl i kroppen efter et mislykket skud? Det er et af de spørgsmål, lektor Mårten Flø Jørgensen sammen med sine elever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium har arbejdet på at finde svar på.

På Paderum Gymnasium har lektor Thomas Skadhede stillet sine elever i det naturvidenskabelige grundforløb i 1.g en mordgåde, som eleverne skal løse for derefter at omsætte deres løsning til en kort spillefilm. Ideen er så populær, at også andre skoler har taget den til sig.

Fælles for Mårten Flø Jørgensen og Thomas Skadhede er, at de i deres undervisning bl.a. benytter virkelighedsnære og innovative metoder til at øge elevernes interesse for de biologiske naturvidenskabelige fag.

Mårten Flø Jørgensen er karakteriseret ved sit høje faglige niveau og en ekstraordinær tæt kobling til det lokale forskningsmiljø på bl.a. DTU. Han underviser bl.a. i epigenetik og kræft. Thomas Skadhede er bl.a. redaktør og hovedforfatter for et nytænkende lærebogsprojekt med navnet ”Yubio”, der samler forløb til alle gymnasiets niveauer i biologi og i bioteknologi og bringer bogen ud i den digitale medieverden. Dele af materialet er i form af podcasts, så eleverne kan høre lektier på vej til og fra skole.

For deres fremragende undervisningsindsatser modtager Mårten Flø Jørgensen og Thomas Skadhede Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017. Prisen anerkender lærere, som har ydet et markant bidrag til den biologiske naturvidenskabelige undervisning og har til formål at sætte fokus på det høje faglige niveau i undervisning i gymnasierne.

Mårten Flø Jørgensen siger: ”Jeg er meget overrasket, glad og stolt over at få prisen, som virkelig anerkender det store arbejde, som alle i lærerteamet har lagt i at få Bagsværd Kostskole og Gymnasiums femårige biotek-talentklasser op at køre. Også et meget stort tak til alle mine elever for altid at være med på den værste, når der skal prøves nye forløb og forsøg af. De gør mit arbejde til verdens bedste.”

Thomas Skadhede siger: ”Jeg er meget stolt over at modtage prisen og anerkendelsen vedrørende mit arbejde på Paderup Gymnasium og i forbindelse med Yubio. For eleverne kræver det blod, sved og nogle gange tårer at lære noget nyt – men det hele bliver lettere, hvis det samtidig er lidt sjovt undervejs. Jeg sætter en ære i, at eleverne får en god oplevelse, mens de lærer.”

Der uddeles årligt to priser. Hver pris er på 250.000 kr. – 50.000 kr. til lærerne personligt og 200.000 kr. til skolen. Elever, forældre, kolleger og rektorer kan indstille en eller flere lærere til prisen.

Rektor Jimmy Burnett Nielsen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium, siger: ”Mårten er helt enestående til at motivere eleverne til at arbejde vedholdende og kreativt med problemstillinger, der er relevante både for den enkelte elev og for den verden, vi lever i. Mårten får eleverne til at føle, at de gør en forskel og kan udrette noget stort for andre. Derudover smitter Mårten med sin begejstring og latter.”

På Paderup Gymnasium siger rektor Allan Friis Clausen: ”Det er meget fortjent, at Thomas Skadhede modtager gymnasielærerprisen. Han er en ildsjæl, der brænder for biologi og bioteknologi. Og han formår at vække elevernes interesse for disse fag ved sit store engagement og sine kreative evner som formidler. For Paderup Gymnasium betyder denne pris, at vi nu modtager nogle midler til at gøre skolens undervisning i biologi og bioteknologi endnu bedre.”

Om Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris
Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris er målrettet gymnasielærere, som underviser i biologi, kemi og bioteknologi. Prisen har til formål at sætte fokus på det høje faglige niveau i den biologiske naturvidenskabelige undervisning i gymnasierne samt at anerkende de gymnasielærere, som har ydet et markant bidrag til den biologiske naturvidenskabelige undervisning.

Prisen uddeles i samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og DANISH BIO – DANSK BIOTEK.

Gymnasielærerprisen som uddeles årligt, er delt i to priser; en til en gymnasielærer øst for Storebælt og en til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris til læreren på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af de biologiske naturvidenskabelige fag (f.eks. indkøb af nyt undervisningsmateriale eller opgradering af lokaler/inventar til den biologiske naturvidenskabelige undervisning

Elever, forældre, kolleger og rektorer kan indstille en eller flere lærere til prisen. Blandt de indstillede udvælges prisvinderne af et særligt bedømmelsesudvalg nedsat af DANISH BIO – DANSK BIOTEK.

Læs Novo Nordisk Fondens nyhed om kåringen her.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 1923.
Fonden har to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information
Mårten Flø Jørgensen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium, e-mail: mf@bagkost.dk, mobil: 2982 4588
Thomas Skadhede, Paderup Gymnasium, e-mail: sk@paderup-gym.dk, mobil: 30252300
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, e-mail cims@novo.dk, mobil: 3067 4805

 

    If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

    Copyright 2017 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.