DANISH BIO – DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately four "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

13 Sep 2017

Formanden har ordet: Gode takter, men for små skridt

For nogle uger siden præsenterede regeringen sit erhvervs- og iværksætterudspil med 22 initiativer til at styrke Danmarks små og mellemstore virksomheder. Som ’appetizer’ til Erhvervsministeriets kommende Vækstplan for Life Science, er det værd at notere sig, at flere af initiativerne i erhvervs- og iværksætterudspillet bidrager positivt til det danske biotekmiljø:

  • Etablering af aktiesparekonto
  • Lavere skat på aktieindkomst (fra 42% til 27%)
  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier
  • Højere skattefradrag for forskning og udvikling
  • Udvidelse af forskerskatteordning fra 5 til 7 år
  • Finansiering af Vækstplan for Life Science med 30 mio. kr. årligt

I DANISH BIO – DANSK BIOTEK hilser vi initiativerne velkomne og glæder os over de gode takter i musikken. Regeringens udspil støtter op om flere af de indsatsområder, vi anser som kritiske for at skabe et velfungerende økosystem for bioteknologisk forskning, udvikling og kommercialisering i Danmark. Men som altid ligger djælven i detaljen. I øjeblikket pågår der en diskussion af den endelige udforming af initiativerne, og her vil jeg gerne knytte et par ord til aktiesparekontoen.

Aktiesparekontoen skal gøre det attraktivt for privatpersoner at investere i noterede aktier og samtidig skabe mere vækstkapital til nynoteringer på børsen. Guleroden for de private investorer er at tilbyde nogle skatteregler, der er enklere og mere fordelagtige end i dag. Helt konkret foreslår regeringen, at depotbeholdningen beskattes med 1,25% årligt, uanset om der har været positivt udbytte eller ej. Der sættes et loft for kontoen på 500.000 kroner. Endelig er det hensigten, at afkastet på aktiesparekontoen beskattes gennemsnitligt lavere end den nuværende aktieindkomstbeskatning.

DANISH BIO – DANSK BIOTEK ser absolut positivt på forslagene om en aktiesparekonto og nedsat aktieindkomstskat, da vi hermed får knæsat et vigtigt princip. Med en aktiesparekonto forbedrer vi rammevilkårene for private aktieinvesteringer, hvilket kan tilskynde til investeringer i eksempelvis biotek. Så langt, så godt.

Men hvis vi for alvor skal skabe en dynamisk aktiekultur i Danmark og styrke mulighederne for tiltrækning af kapital til biotek, så skal aktiesparekontoen lanceres på mere attraktive vilkår. Beskatningen skal være betydeligt lavere end 1,25%, og loftet på kontoen skal øges betragteligt. Ellers batter det ikke nok. Forskellen på den økonomiske gevinst ved en aktiesparekonto i forhold til de nuværende regler er simpelthen for lille.

Hvis der således investeres 500.000 kr., og der regnes med et ”standardafkast” på 7% p.a., så giver aktiesparekontoen en besparelse på 2.800 kr. om året i forhold til de nuværende beskatningsregler. Enhver skattelettelse, der har til hensigt at skabe vækst, er bestemt værd at tage med, men som incitament og gulerod for den enkelte borger må aktiesparekontoen i sit nuværende oplæg betegnes som relativ tynd.
For at få noget mere musik i ordningen vil DANISH BIO – DANSK BIOTEK foreslå at skele til Sverige og gøre som dem: Beskat indestående med 0,37% årligt (dvs. under en tredjedel af den foreslåede danske beskatningsprocent) og undlad helt at have et loft for kontoen. Så ville guleroden være så meget større, og ordningen ville for alvor have en chance for at kunne rykke ved tingene. Og endelig: Hvis en aktiesparekonto skal bidrage som fødselshjælper til at børsnotere biotekselskaber, så skal ordningen målrettes små og mellemstore virksomheder. Det er her, der er klart størst udfordringer med at tiltrække investeringer og generere vækst.

Tillykke til Novo Seeds – 10 års afgørende bidrag til dansk biotekmiljø

Apropos vækst, så vil DANSK BOTEK gerne benytte lejligheden til at ønske et stort tillykke til Novo Seeds, der i næste uge fejrer 10 års jubilæum. Siden september 2007 har Novo Seeds investeret og involveret sig i selskaber i den spæde startfase. De har bidraget til at opbygge en lang række selskaber, og de har modnet og professionaliseret dem og gjort dem klar til næste fase i deres udvikling. Samtidig har Novo Seeds sammen Novo Nordisk Fonden doneret et stort antal pre-seed grants til forskere ved universiteter og sygehuse med henblik på kommercialisering af forskningsprojekter. Det er vist ikke for meget at sige, at det danske biotekmiljø ikke havde set ud som i dag, hvis det ikke var for Novo Seeds. DANISH BIO – DANSK BIOTEK takker for afgørende bidrag de sidste 10 år og ser med forventning frem til de næste 10.

Bliv klogere på hotte trends i biotek

Næste medlemsmøde i DANISH BIO – DANSK BIOTEK finder sted den 12. oktober 2017 kl. 14.30 hos Gorrissen Federspiel og handler om New Therapeutic Modalities. Her får vi besøg af Jason Slingsby, Head of Business Development i Oxford BioMedica, som vil fortælle om anvendelsen af CAR-T teknologi i kræftbehandling. Vi skal også møde Christian Meyer, CMO i UniQure, som bl.a. vil fortælle om Glybera, verdens første godkendte genterapiprodukt med indikation til behandling af lipoprotein lipase mangel. Endelig kommer Agnete Fredriksen, stifter og CSO i Vaccibody, og fortæller om cancer neoantigen vacciner til behandling af kræft.

Dernæst skal vi den 23. november 2017 blive klogere på Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) – the new black! Kom og få indsigt i, hvorfor NASH er på alles læber, hvad den nyeste forskning fortæller om NASH, og hvilke muligheder og udfordringer der ligger i behandlingen af denne indikation. Vi skal blandt andre møde Philip Just Larsen, SVP i Sanofi-Aventis og Niels Vrang, stifter og bestyrelsesformand for Gubra ApS. Mødet finder sted kl. 14.30 hos Gubra i Hørsholm.

Vel mødt til to spændende møder med rig mulighed for networking.

Martin Bonde, Formand for DANISH BIO – DANSK BIOTEK

  • NyhedsbrevSept2017

If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

Copyright 2017 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.