DANISH BIO – DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately four "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

20 Mar 2018

Formanden har ordet: Vækstplan for life science vil gøre en forskel

For et par uger siden præsenterede regeringen sin længe ventede Vækstplan for life science. I DANISH BIO – DANSK BIOTEK er vi meget tilfredse med Vækstplanen, der med en række nyttige tiltag forbedrer life science branchens rammebetingelser og øger den politiske bevågenhed.

Et af de initiativer, der virkelig vil gøre en forskel, er beslutningen om at oprette en life science enhed i Erhvervsministeriet. Enheden skal varetage den erhvervspolitiske indsats inden for life science og blandt andet sikre en succesfuld implementering af Vækstplanen. Som chef for enheden har man valgt Kasper Lindgaard, tidligere kontorchef i Erhvervsstyrelsen, der får fire ansatte under sig. Jeg forventer uden tvivl, at den nye life science enhed vil sikre en bedre koordinering af regeringens indsats på området, og at den vil øge politikernes opmærksomhed på branchen. Samtidig vil en samlet indgang for industrien smidiggøre dialogen med det politiske miljø og effektivisere arbejdet med vores politiske mærkesager. Så alt i alt er det en kæmpe sejr!

Et andet vigtigt initiativ i Vækstplanen er, at Regeringen tilskynder Vækstfonden til i samarbejde med private investorer at arbejde på at etablere en ny fond målrettet videnstunge og kapitalintensive life science virksomheder. Danske biotekvirksomheder trænger hårdt til denne ekstra kilde til finansiering, som vi håber bliver en realitet.

Men samtidig med, at regeringen tilskynder til vækst inden for life science, er det besluttet, at afkast fra Vækstfonden ikke skal geninvesteres i danske vækstvirksomheder, men derimod finansiere sidste års aftale om olie- og gasudvinding i Nordsøen (Nordsøaftalen). I DANISH BIO – DANSK BIOTEK mener vi, at dette er en hovedløs beslutning, som konflikter med de ellers solide ambitioner og gode initiativer i Vækstplanen. Det er svært at se logikken i, at Vækstfondens afkast inden for eksempelvis biotek ikke skal reinvesteres i life science, men i stedet udbetales til staten for at finansiere udvindingen af olie og gas – fossile brændstoffer, som regeringen selv ønsker at udfase inden 2050.

En løsning kunne være at give Vækstfonden mulighed for at optage statsligt genudlån, som svarer til udbyttebetalingen til aftalen om udvikling af Nordsøen. Genudlånet skal naturligvis udstedes uden situationsbestemte begrænsninger baseret på politiske særinteresser. Det duer ikke, at den til hver tid siddende finansminister skal beslutte, om Vækstfonden kan investere eller ej.

Bortset fra ovenstående indeholder Vækstplanen dog mange værdifulde tiltag, hvoraf nogle af de væsentligste for danske biotekvirksomheder er:

  • Øget skattefradrag for forskning og udvikling: Fra 100% i 2018 til 110% i 2026
  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier: Fra 10% til 20% af lønnen (mindre virksomheder: 50% af lønnen)
  • Indførsel af investorfradrag
  • Udvidelse af forskerskatteordningen: Fra fem år til syv år
  • Diverse initiativer til at styrke den kliniske forskning i Danmark
  • Diverse initiativer til at styrke Lægemiddelstyrelsen
  • Styrket aktiekultur i Danmark: Etablering af aktiesparekonto og andre initiativer til at skabe et mere velfungerende børsmarked i Danmark for små og mellemstore virksomheder

Angående skattefradraget for forskning og udvikling er det endnu uvist, om skattekreditten følger med. I DANISH BIO – DANSK BIOTEK plæderer vi for dette, da fradraget ellers giver ringe mening for biotekvirksomheder.

Novo Nordisk Fonden trykker på speederen
Det er dog ikke kun regeringen, der giver danske biotekvirksomheder en hjælpende hånd for tiden. For nogle måneder siden kom Novo Nordisk Fonden med den fantastiske nyhed, at de donerer 392 mio. kr. til etablering af et nyt stort forskningscenter og inkubator, BioInnovation Institute (BII) i København. Med den store investering trykker Novo Nordisk Fonden speederen i bund for udvikling af nye life science virksomheder i Danmark. BII skal hjælpe forskere og iværksættere med at modne og udvikle deres forskningsprojekter, indtil de er nået så langt, at de kan tiltrække finansiering på markedsmæssige vilkår. Samtidig skal BII som et dynamisk og innovativt forskningsmiljø sætte Danmark på verdenskortet som et attraktivt sted at forske og etablere virksomhed og ikke mindst investere i nye life science virksomheder.

BII er allerede en realitet. Instituttet er flyttet ind på hele 3. sal i COBIS, der er angiveligt ansat de første fire medarbejdere, og yderligere fire stillinger er slået op. Inden længe vil vi se de første nye start-ups, der arbejder på at kommercialisere en god idé – og her er det så, at initiativerne i Vækstplan for life science bliver aktuelle, og at en ny fond i regi af Vækstfonden bliver nødvendig. Vi skal kunne gribe de virksomheder, vi hjælper på banen, og vi skal sikre de bedst mulige rammevilkår for en succesfuld og vækstrig biotekbranche.

Årsmøde 2018: Grib efter stjernerne!
Med tanke på de store ambitioner fra regeringen og Novo Nordisk Fonden synes vi, det er passende, at DANISH BIO – DANSK BIOTEKs årsmøde den 9. maj 2018 handler om at gribe efter stjernerne og tænke stort. På årsmødet vil Jan van de Winkel, CEO for Genmab fortælle om, hvordan man skaber et verdensklasse ’power house’ for udvikling af terapeutiske antistoffer. Morten Bødskov (MF, Soc), formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg vil fortælle om de politiske visioner for fremtidens life science industri i Danmark. Ikke mindst vil professor Rane Willerslev, antropolog, eventyrer og direktør på Nationalmuseet inspirere og underholde med sin filosofi om kreativitet, viden og ledelse under overskriften ”Tænkt vildt”. Årsmødet finder sted hos Novo Holding i Tuborg Havn med rig mulighed for networking før og efter indlæggene.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!

Martin Bonde, Formand for DANISH BIO – DANSK BIOTEK

  • NyhedsbrevMarts2018

If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

Copyright 2018 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.