DANISH BIO – DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately four "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

15 Feb 2017

Gymnasielærerprisen 2017 fra DANISH BIO – DANSK BIOTEK og Novo Nordisk Fonden

Indstillingsskema Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017

Opslag Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017

DANISH BIO – DANSK BIOTEK indkalder indstillinger til Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017.
Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris blev indstiftet i 2014 af DANISH BIO – DANSK BIOTEK og Novo Nordisk Fonden. Prisen har til formål at sætte fokus på det høje faglige niveau i den biologiske naturvidenskabelige undervisning og anerkende de gymnasielærere, som yder et markant bidrag til den biologiske naturvidenskabelige undervisning.

Gymnasielærerprisen uddeles årligt og er delt i 2 priser; en pris til en gymnasielærer øst for Storebælt og en pris til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000, hvoraf DKK 50.000 er en personlig hæderspris til læreren og DKK 200.000 tilfalder det gymnasium, hvor årets prismodtager er ansat. Andelen som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af de biologiske naturvidenskabelige fag (fx indkøb af nyt undervisningsmateriale eller opgradering af lokaler/inventar til den biologiske naturvidenskabelige undervisning).

Prisen er rettet mod gymnasielærere, der underviser på de danske gymnasier i fagene biologi, kemi og bioteknologi. Hovedkriteriet er, at kandidaterne har leveret en ekstraordinær undervisningsindsats inden for et eller flere af disse fag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidaterne:
• Gør en særlig indsats for at skærpe og fastholde elevernes interesse for de biologiske naturvidenskabelige fag i gymnasiet
• Deler viden om færdigheder inden for de biologiske naturvidenskabelige fag (også via fx websites, blogs eller ved at udarbejde undervisningsmaterialer)
• Deltager aktivt i udadrettede aktiviteter med eleverne (fx etablerer samarbejder med og på tværs af uddannelsesinstitutioner og den bioteknologiske industri, arrangerer virksomhedsbesøg m.m.)
• Har fokus på talentarbejde og klassekonkurrencer
• Formår at inddrage innovation og entreprenørskab i den biologiske naturvidenskabelige undervisning
Alle elever, forældre, kolleger og rektorer tilknyttet det pågældende gymnasium kan komme med forslag, men indstillingen skal foregå via den pågældende lærers rektor ved indsendelse af skema til DANISH BIO – DANSK BIOTEK.

Det er muligt at indstille flere kandidater fra samme gymnasium. Tidligere vindere af prisen kan ikke indstilles før efter 5 år. Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Indstillinger sendes på e-mail til office@danskbiotek.dk senest 27. februar 2017 kl. 16.
Prismodtagere besluttes af et bedømmelsesudvalg i regi af DANISH BIO – DANSK BIOTEK.
Prisoverrækkelse
Overrækkelse af prisen sker på DANISH BIO – DANSK BIOTEKS årsmøde, som afholdes den 4. maj 2017.

    If you cannot find what you are looking for or if you have feedback to our website, please do not hesitate to contact ps@danskbiotek.dk or +45 7172 1114

    Copyright 2017 DANISH BIO – DANSK BIOTEK. All rights reserved.